Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433501466.09

  Kenningar og samfélag
  FÉLA3KS05(SB)
  44
  félagsfræði
  kenningar, samélag
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Framhaldsáfangi þar sem lögð er áhersla á að beita rannsóknaraðferðum og kenningum með það að markmiði að auka skilning á mismunandi félagslegum viðfangsefnum. Jafnframt verður leitast við að auka félagslegt innsæi nemenda og skilning þeirra á viðfangsefnum eins og félagslegri lagskiptingu, afbrotum, samskiptum og fjölmiðlum. Mikilvægt er að nemandinn geti greint ólík viðfangsefni útfrá ólíkum sjónarhornum með mismunandi kenningar og rannsóknaraðferðir í huga. Að loknum áfanganum á nemandinn að geta beitt mismunandi aðferðum við greiningu og mat á ólíkum félagslegum viðfangsefnum
  FÉLA2ES05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu aðferðum í rannsóknum
  • helstu kenningalegu sjónarhornum
  • áhrifum samskipta á hversdagslegt líf
  • frávikum og afbrotum
  • félagslegri lagskiptingu
  • kynhlutverkum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • framkvæma einfalda rannsókn
  • skilja hvernig samskipti virka og hvernig hægt er að móta líf sitt með samskiptahæfni
  • greina frávik og afbrot og helstu kenningar á sviðinu
  • skilja kosti og galla félagslegrar lagskiptingar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta beitt gagnrýnni hugsun í fræðilegri umræðu sem og í almennri umræðu
  • skilja helstu aðferðir greinarinnar og geta nýtt sér kenningar hennar í leik og starfi
  Hlutapróf, lokapróf, kynningar, verkefni heima og í tíma, umræður, jafningjamat, sjálfsmat