Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433503127.18

  Heilsufélagsfræði
  FÉLA3HE05
  48
  félagsfræði
  heilsufélagsfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Framhaldsáfangi þar sem lögð er áhersla á að skoða heilsu og heilbrigði útfrá félagsfræðilegu sjónarhorni. Nemendum verður kennt að beita rannsóknaraðferðum og kenningum með það að markmiði að auka skilning á viðfangsefnum heilsufélagsfræðinnar. Skoðaðar verða fjöldi rannsókna í heilsufélagsfræði með það fyrir augum að gera nemandann læsari á viðfangsefni greinarinnar
  FÉLA3KS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • heilbrigði og lýðheilsu á Íslandi
  • tengslum fjölskyldunnar við heilsu og sjúkdóma
  • faraldsfræði og rannsóknum sem miða að því að hefta útbreiðslu sjúkdóma
  • heilsu í sögulegu ljósi
  • tengslum stéttar, stöðu og heilbrigðis
  • tengslum þátta eins og t.d. kynhlutverka við heilbrigði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja mikilvægi heilbrigðra lífshátta og daglegs lífs
  • skilja hvernig hægt er að móta líf sitt með tilliti til góðrar heilsu, andleg og líkamleg
  • greina þætti í umhverfinu sem kunna að hafa neikvæða áhrif á einstaklinga og hópa
  • geta beitt fræðilegum vinnubrögðum
  • geta skilið viðfangsefni greinarinnar út frá þeim kenningum og aðferðum sem beitt er innan heilsufélagsfræði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta beitt gagnrýnni hugsun í fræðilegri umræðu sem og í almennri umræðu
  • skilja helstu aðferðir greinarinnar og geta nýtt sér kenningar hennar í leik og starfi
  • leitast við að yfirfæra þá þekkingu sem hann aflar sér í áfanganum yfir á daglegt líf
  Hlutapróf, lokapróf, kynningar, verkefni heima og í tíma, umræður, jafningjamat, sjálfsmat