Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433512442.97

  Aðlögun
  LÍFF2AÐ05
  61
  líffræði
  Aðlögun lífs á jörðinni
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markmið áfangans er að kynna fjölbreytilega aðlögun lífs á jörðinni að mismunandi umhverfisskilyrðum. Allar lífverur hafa erfðaefnið DNA sem er tjáð í óteljandi tegundum með mismunandi byggingu og starfsemi. Gerð er grein fyrir því hvernig tegundir aðlagast skilyrðum á mismunandi hátt með ólíkri stjórnun á t.d. líkamshita, saltbúskap, vökvamagni, næringarnámi og loftskiptum. Farið er í vísbendingar sem sýna fram á þróun en flokka má þær í steingervinga, sameiginleg byggingareinkenni, fósturþroskun, leifar horfinna líffæra og samanburð á DNA erfðaefninu. Fjallað er um áhrif mannsins á náttúruna, eyðingu búsvæða fyrir margar tegundir og líffræðilega fábreytni.
  LÍFF2HV05 (LÍF2A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þróunarkenningunni.
  • stofnerfðafræði.
  • hæfni og aðlögun.
  • vísbendingum um þróun.
  • flokkunarfræði.
  • steingervingafræði.
  • líffræðilegum fjölbreytileika.
  • þróun mannsins.
  • áhrif manns á náttúru.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina samverkun milli lífvera og umhverfis.
  • ræða vísindaleg rök og vísbendingar um þróun tegundanna.
  • skilja forsendur fyrir því að nota ytri einkenni og erfðir sem grundvöll flokkunar.
  • rekja sögu lífs á jörðinni og ástæður fyrir útdauða tegunda.
  • útskýra meginþætti í þróun og útbreiðslu mannsins á jörðinni.
  • greina áhrifaþátt mannsins í að draga úr líffræðilegum fjölbreytileika.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja sögulegt og fræðilegt mikilvægi þróunarkenningarinnar sem metið er með umræðum um myndefni og með prófi.
  • beita grunnhugtökum í tengslum við samspil umhverfis og lífvera sem metið er með verkefnum og prófum.
  • skilja stofnvöxt og reikna út tíðni gena með dæmum sem metið er með verkefnum og prófum.
  • teikna helstu greinar í tré flokkunar tegunda á skriflegu prófi.
  • útskýra áhrif mannsins á eyðingu búsvæða og minnkandi líffræðilegan fjölbreytileika sem metið er með sjálfstæðum nemendaverkefnum.
  Námsmatið byggir mikið á verkefnavinnu en einnig prófum. Boðið er upp á nokkrar vettvangsferðir til skilnings á samspili lífvera og umhverfis. Áhersla er á túlkun vísindalegra gagna um þróun, aðlögun tegunda. Mikill tími fer í umræður þar sem líffræðilegur fjölbreytileiki og áhrif mannsins eru tekin til ítarlegrar skoðunar. Sum verkefni kynna nemendur fyrir samnemendum sínum.