Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433784908.53

  Kenningar og rannsóknaraðferðir
  FÉLA2KR05
  56
  félagsfræði
  kenningar og rannsóknaraðferðir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er félagsfræðin kynnt sem fræðigrein, eðli hennar, saga og þróun félagsvísinda. Ítarlega er fjallað um þrjú kenningaleg sjónarhorn greinarinnar og haldið áfram að vinna með grunnhugtök. Rætt verður um þróun samfélaga, menningu, lagskiptingu, vinnumarkað, fjölmiðla, kynhlutverk og fordóma í félagsfræðilegu ljósi. Nemendur kynnast rannsóknaraðferðum félagsfræði, bæði með því að lesa um þær og spreyta sig á þeim.
  Inngangur að félagsvísindum
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu kenningum félagsfræðinnar
  • hugtökunum menning og samfélag, þróun og helstu gerðum samfélaga
  • hvernig menningin mótar samskipti í ólíkum samfélögum
  • ólíkum viðhorfum til vinnu og vinnumarkaðar
  • hvernig lagskipting, kynhlutverk og fjömiðlar móta hegðun fólks
  • algengum fordómum gagnvart hópum fólks og birtingu þeirra í samfélaginu
  • helstu rannsóknaraðferðum félagsfræðinnar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér traustra upplýsinga um félagsfræðileg efni
  • beita að minnsta kosti einni viðurkenndri rannsóknaraðferð félagsfræðinnar – á einfaldan hátt
  • beita helstu grundvallarhugtökum félagsfræðinnar í umfjöllun um félagsfræðileg málefni á skilmerkilegan hátt
  • greina áhrif fjölmiðla, kynhlutverka og fordóma á eigin hegðun og annarra
  • fjalla um félagsfræðileg efni bæði munnlega og skriflega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja félagsfræðina við daglegt líf og sjá notagildi hennar
  • meta og hagnýta sér upplýsingar um þau málefni sem greinin fjallar um
  • meta gagnsemi mismundandi rannsóknaraðferða við ólíkar aðstæður
  • leggja mat á eigin fordóma gagnvart öðrum hópum og greina ástæður þeirra
  • gera úttekt á tilteknu félagslegu fyrirbæri með viðurkenndri rannsóknaraðferð og setja fram niðurstöður munnlega, skriflega og/eða með sjónrænum hætti
  • taka þátt í rökræðum um félagsfræðileg málefni
  • tileinka sér víðsýni, jafnréttissjónarmið og umburðarlyndi
  Í áfanganum er leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.