Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433842658.12

  Yndislestur og bókmenntir
  ÍSLE3YL05(SB)
  117
  íslenska
  Yndislestur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Í áfanganum er áherslan á bókmenntir og gefandi lestarrupplifun. Nemendur kynnast bæði íslenskum og erlendum skáldverkum. Þeir lesa valdar bókmenntir og skoða þær í samhengi við sig sjálfa sem og víxlverkun þeirra við samfélag og samtíma. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og sjálfsábyrgð. Sömuleiðis er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í að mynda sér skoðun og tjá hana ásamt lestrarreynslu sinni.
  Nemandi skal vera kominn á 3. þrep í íslensku
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum sem notuð eru við greiningu bókmennta
  • formlegum og hugmyndalegum einkennum valinna skáldverka
  • mikilvægi lestrar og mögulegri endurspeglun skáldverka við samfélag og samtíma
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hugtökum bókmenntafræðinnar til greiningar á skáldsögum
  • túlka og njóta bókmennta
  • viðra eigin hugmyndir um bókmenntir og setja þær fram munnlega og skriflega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita gagnrýninni hugsun og setja fram skoðanir sínar um bókmenntir
  • njóta bókmennta og setja í samhengi við samfélag sitt, einstakling og samtíma
  • dýpka lesskilning sinn og átta sig á mikilvægi bókmenntalestur
  Í áfanganum er símat sem byggir á leiðsagnarmati. Vinna nemenda er metin bæði munnlega og skriflega sem og virkni og þátttaka í umræðum. Nemendur hitta kennara jafnt og þétt yfir önnina, m.a. í einkaviðtölum, og halda lestrardagbók.