Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433847541.08

  Málnotkun og ritun
  ÍSLE1MR05
  70
  íslenska
  bókmenntir, málnotkun og ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  SB
  Viðfangsefni áfangans er málnotkun í víðum skilningi. Áfanginn byggist upp á lestri og ritun. Mikil áhersla er lögð á að nemendur efli málfærni sína og lesskilning með því að lesa og skrifa mismunandi texta. Þeir fræðast um mismunandi málsnið, auka orðaforða og styrkja málkennd sína með því að nota málið í ræðu og riti.
  Einkunn 5-8 á grunnskólaprófi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi lesturs og lesskilnings
  • uppbyggingu og framsetningu mismunandi texta
  • mikilvægi fjölbreytilegs orðaforða
  • mismunandi tal- og málsniðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lestri sér til gagns og ánægju
  • fjalla um og túlka mismunandi texta
  • skrifa fjölbreytilegan texta
  • nota mismunandi málsnið til að byggja upp og ganga frá stuttum textum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa og túlka texta sér til gagns og ánægju
  • koma máli sínu á framfæri á skipulagðan og greinagóðan hátt
  • beita skýru og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
  Notast verður við fjölbreyttar námsmatsaðferðir en í því felst m.a. að nemendur vinna með námsefnið á margvíslegan hátt og leysa ýmis konar verkefni bæði skriflega og munnlega. Gera má viðveru og virka þátttöku að skilyrði til að standast áfangann.