Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433849475.91

  Bókmenntir að fornu og nýju
  ÍSLE3KB05
  118
  íslenska
  bókmenntasaga, heimildavinna, kynningar, valdir bókmenntatextar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Grunnþættir: Læsi, sköpun, lýðræði og mannréttindi. Í þessum áfanga er meginviðfangsefnið bókmenntir og þróun þeirra. Nemendur kynnast völdum verkum og hugarheimi fyrri tíma með tengingu við nútímann. Nemendur lesa fornan og nýjan kveðskap, Íslendingasögur, nútímaskáldsögur, dagblaða - og tímaritsgreinar og horfa á sjónvarpsefni sér til gagns. Lögð er áhersla á heilræði og siðferðisboðskap. Nemendur fá þjálfun í ýmiss konar ritun m.a. ritgerðarsmíð, dagbókarskrifum, þýðingum, ljóða - og smásagnagerð. Nemendur fá tækifæri til að tjá sig um viðfangsefni áfangans, bæði í ræðu og riti. Nemendur æfast í tjáningu með því að flytja eigin texta og annarra, endursegja efni og halda kynningar. Einnig þjálfast nemendur í fjölbreyttri málnotkun. Frumkvæði, ábyrgð og sjálfstæð vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
  ÍSLE2AL05 - ÍSLE2GO05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ritgerðasmíð, heimildavinnu og reglum um frágang texta
  • helstu einkennum íslensks máls sem nýtast í ræðu og riti
  • orðaforða í bókmenntum að fornu og nýju
  • mismunandi tegundum bókmennta, nytjatexta og málsniði, stefnum í íslenskum bókmenntum og helstu bókmenntahugtökum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skrifa heimildaritgerð
  • ganga frá ritsmíðum skv. viðteknum venjum
  • nýta sér texta á gagnrýninn hátt
  • nota viðeigandi hjálpargögn við frágang ritsmíða
  • flytja af öryggi vel byggða ræðu eða kynningu
  • lesa forna og nýja texta sér til gagns og gamans
  • beita skýru og blæbrigðaríku og viðeigandi máli í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa skýran, vel uppbyggðan texta og geta valið sér ritstíl við hæfi
  • beita málinu á viðeigandi hátt í ræðu og riti við mismunandi aðstæður
  • geta komið skoðun sinni á framfæri í góðum texta á skilmerkilegan hátt
  • draga saman aðalatriði og beita gagnrýninni hugsun við lestur og úrvinnslu texta og átta sig á samfélagslegum skírskotunum
  • sýna þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan
  • öðlast innsýn í samspil bókmennta og samtima