Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433850024.17

  Tröllaskagi, frumkvöðlafræði
  FRUM1TR05
  7
  frumkvöðlafræði
  Tröllaskagi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Markmið áfangans er að örva sköpunarkraft og auka djörfung nemenda og dug til að kasta sér út í ný verkefni þar sem útkoma er ekki fyrirfram gefin. Kostur er að verkefnin séu fjölbreytt og nemendur velji eitthvað sem þeir hafa áhuga á og gætu hugsað sér að vinna við eða að minnsta kosti nýta sér. Nemendur kynna sér viðfangsefni í heimabyggð. Hvað er til staðar? Hverju mætti bæta við? Viðfangsefni geta verið á sviði menningar og lista, tengst náttúru eða nýtingu náttúrulegra auðlinda, atvinnustafsemi, íþróttum eða annarri hreyfingu - en í raun takmarkast viðfangsefnin aðeins af hugmyndaflugi nemenda. Fyrri hluti áfangans felst í kynningu á grunnatriðum sem hafa verður í huga við skipulagningu verkefna, svo sem verkáætlun, kostnaðaráætlun, skilgreiningu markhóps og markaðssetningu. Nemendur velja sér lokaverkefni í samráði við kennara. Verkefnin eru samvinnuverkefni.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugarflæði við hugmyndavinnu
  • helstu þáttum afþreyingar í nærsamfélagi
  • mikilvægi góðra skilgreininga á hugmynd og verkefni
  • mikilvægi áæltunar varðandi markhóp, verkþætti og kostnað
  • gildi þess að hugsa í lausnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • virkja hugmyndaflugið
  • meta hvaða upplýsinga og gagna er þörf við sköpun nýs verkefnis
  • starfa í hóp þar sem virðing og jákvæð samskipti einkenna ákvarðanatöku
  • deila réttlátlega ábyrgð á einstökum verkþáttum
  • kynna eigin hugmyndir og verkefni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hugsa lausnamiðað ...sem er metið með... umræðum
  • gera verkáætlun sem hentar því verkefni sem hugmynd er að ...sem er metið með... skriflegum og munnlegum verkefnum
  • skipuleggja starf í hópi þannig að kraftar hvers og eins nýtist og allir séu sáttir við sinn hlut ...sem er metið með... jafningjamati
  • ráðast í verkefni þar sem árangur er óviss ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  • kynna eigin vinnu þannig að höfði til markhóps ...sem er metið með... kynningu á sýningu í annarlok
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.