Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433852018.33

  Rúmmál og algebra
  STÆR1AG05(SB)
  71
  stærðfræði
  rúmfræði, tölur og algebra
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  SB
  Áfanginn sem er þrískiptur og lokaeinkunn gefin eftir hverja lotu. Í fyrstu lotu eru tekin fyrir einföld algebra og léttar jöfnur og unnið með léttar stæður og jöfnur.Í annarri lotu er unnið með, rúmfræði, er unnið með flatarmál, ummál og rúmmál einfaldra flata, strendinga og breytingar milli eininga í SI-kerfinu. Í þriðju lotu er svo hringur, Pýþagórasareglan og ferningsrót tekin fyrir
  Áfanginn er ætlaður nemendum sem koma með einkunnina 5 eða lægri í stærðfræði upp úr grunnskóla
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirstöðuatriðum í algebru og jöfnureikningi
  • hugtökunum: flatarmál, rúmmál, ummál og yfirborð
  • metrakerfinu
  • hugtökunum: hringur, radíus, þvermál og ummál hrings
  • Pýþagórsarreglunni og notkun hennar
  • hornasummu þríhyrnings, topphorni, grannhorni og hornum við samsíða línur
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • einfalda léttar stæður og leysa léttar jöfnur
  • margfalda inn í sviga og taka út fyrir sviga
  • einangra bókstaf út úr þriggja bókstafa jöfnu
  • reikna flatarmál og ummál þríhyrninga og ferhyrninga
  • reikna rúmmál og yfirborð ferstrendinga
  • breyta milli eininga í SI-kerfinu
  • reikna flatarmál og ummál hrings
  • vinna með Pýþagórasarreglu
  • nota hornasummu þríhyrnings til þess að finna horn
  • nota reglur um topphorn, grannhorn og horn við samsíða línur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og ver
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og nýta í áframhaldandi námi
  • takast á við stærðfræðileg verkefni í daglegu lífi með opnum og jákvæðum huga
  Námsmat er fjölbreytt og byggist m.a. á, hópverkefnum, smærri verkefnum, prófum og virkni í tímum