Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433854284.55

  ÞÝSKA 4
  ÞÝSK2RÞ05
  21
  þýska
  Raunefni, listir, menning, þjóðfélag
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Nemendur eru þjálfaðir í hlustun, lestri, tali og ritun. Áhersla er lögð á notkun tungumálsins, bæði munnlega og skriflega, í raunaðstæðum sem mætir hæfniviðmiðum þrepsins. Unnið er með efni af ýmsu tagi og á mismunandi þyngdarstigi, s.s. texta og hlustunar- og myndefni. Ýmis þemaverkefni eru unnin út frá raunefni sem tengjast listum, sögu, menningu og þjóðfélagi samtímans á viðkomandi málsvæðum
  ÞÝSK1ÞT05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ýmsum sérhæfðum þáttum í menningu og þjóðfélagi þýskumælandi málsvæða
  • sérhæfðari þáttum þýsks málkerfis
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að skilja efni áfangans
  • notkun þýsku til að mæta hæfniviðmiðum áfangans bæði munnlega og skriflega
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja nokkuð vel þegar rætt er um málefni daglegs lífs eða málefni sem hann þekkir til
  • greina aðalatriði í frásögn, þ.m.t. í fjölmiðlum og á netinu, sem fjalla um afmörkuð málefni
  • skilja sértæk orð og orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talmál
  • skilja og túlka einfalda eða einfaldaða bókmenntatexta
  • skilja stuttar greinar, t.d. í tímaritum, dagblöðum og á netinu, um ýmis efni með hjálp orðabóka og uppsláttarrita
  • skima og skilja aðalatriði í nokkuð þungum textum sem tengjast þemum áfangans
  • taka þátt í samræðum um afmörkuð, undirbúin efni og beita málfari við hæfi hverju sinni
  • halda stutta og hnitmiðaða kynningu um efni sem hann hefur undirbúið fyrirfram
  • skrifa texta af fjölbreyttu tagi sem tengjast viðfangsefnum áfangans
  • skrifa útdrátt eða eigin hugleiðingu út frá frásögn í m.a. greinum og bókmenntatextum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja aðalatriði í daglegu máli, svo sem samræður og fjölmiðlaefni
  • tileinka sér efni ritaðra texta af ýmsu tagi og hagnýta á mismunandi hátt
  • lesa og túlka skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi og tjá sig munnlega og skriflega um efni hans
  • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel til
  • taka þátt í einföldum skoðanaskiptum og færa rök fyrir máli sínu
  • skrifa læsilegan texta um sérvalið efni
  • nýta á markvissan hátt upplýsingatækni og ýmis hjálpargögn við textasmíði
  Námsmat er fjölbreytt og samanstendur m.a. af hlustunarprófum, talprófum, ritunarprófum, hópverkefnum og skapandi verkefnum