Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433858919.29

  Blak og bandý
  ÍÞRG3BB02
  31
  íþróttagrein
  Blak og bandý
  Samþykkt af skóla
  3
  2
  Áfanginn er bóklegur og verklegur með það að markmiði að nemandinn læri að kenna börnum og unglingum undirstöðuatriði í blaki og bandý. Áhersla er á tæknikennslu og kennslu í leikfræði og reglum. Einnig er lögð áhersla á að nemandi geti borið ábyrgð á hópi barna og ástundað sjálfstæð vinnubrögð við þjálfun. Stefnt er að því að nemendur öðlist ákveðna grunnfærni í greininni og lögð er áhersla á mikilvægi þess að leikurinn sé kenndur á leikrænan og skemmtilegan hátt.
  ÍÞRF2ÞJ05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • leikreglum í blaki og bandý
  • hvernig á að leiðbeina börnum í blaki og bandý
  • kennslu tækniæfinga í blaki og bandý
  • skipulagningu blak- og bandýþjálfunar
  • fjölbreyttum leik- og tækniæfingum í blaki og bandý.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • leiðbeina byrjendum í blaki og bandý
  • hvernig á að leiðbeina börnum í blaki og bandý
  • nota blak og bandý sem skólaíþróttir
  • spila blak og bandý
  • leiðbeina og bera ábyrgð á hópi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skipuleggja íþróttatíma í blaki og bandý
  • stjórna og borið ábyrgð á hópi af börnum
  • átta sig á ólíkri getu einstaklinga í hópi
  • ástunda sjálfstæð vinnubrögð við þjálfun barna.
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar. Nemendur þurfa að uppfylla skilyrði um mætingu og virkni í tímum. Áfanginn er metinn út frá verkefnaskilum, mætingu, virkni, færni og áhuga.