Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434023542.95

  Þekkingarfræði og vísindaspeki
  HEIM3ÞV05(SB)
  13
  heimspeki
  vísindaspeki, Þekkingarfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Áfanginn er kynning á nútíma heimsmynd, þekkingarfræði og vísindaspeki. Setja skal efni og aðferðir í samhengi við þekkingu einstaklinga í nútímanum: Hver er þekking einstaklinga og hvernig má efla þá þekkingu. Hverjir eru möguleikar nútíma þekkingarumhverfis. Huga skal að tilurð, öryggi, gildissviði og tegundum þekkingar. Nemandi kynnist mismunandi rannsóknaraðferðum. Kynna skal siðfræðilegar forsendur vísinda og siðareglur vísindarannsókna. Nemandinn kynni sér ákveðna vísindagrein. Nemandinn kynnist því hvernig nútíma náttúru- og mannvísindi geta útvíkkað og dýpkað heimsmynd hans. Skoða skal hvernig vald og þekking spila saman. Huga skal að blekkingu og varhugaverðum leiðum í þekkingarleit og hvernig má vara sig á þeim. Nemendur skulu þjálfast í að beita heimspekilegri samræðu og íhugun til að efla skilning sinn utan heimspekinnar
  Eru 50 f-einingar þar af minnst 20 f-einingar á hæfnisþrepi 2 eða 3 á raunvísinda- eða félagsvísindabraut
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • kenningum í þekkingarfræði
  • kenningum í vísindaspeki
  • nútíma heimsmynd
  • aðferðafræði vísinda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • íhuga heimspekileg viðfangsefni
  • ræða við aðra nemendur eða kennara
  • lesa heimspekitexta
  • skrifa ritgerðir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vera opnari fyrir nýrri þekkingu
  • geta betur ígrundað þekkingu sína
  • geta betur metið trúverðugleika, gildi og öryggi þekkingar
  Skal vera fjölbreytt og skal athuga þekkingu í heimspeki kenningum. Einnig á námsmat að meta getu til að fást við óræðar spurningar og löng verkefni