Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434101396.86

  Algebra, föll og gröf
  STÆR2AF05
  121
  stærðfræði
  algebra, föll, gröf
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn er ætlaður nemendum á raungreina- og viðskiptabraut. Helstu efnisþættir eru algebra, föll, margliður og fjármálalæsi.
  Stærðfræði af 1. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirstöðureglum algebrunnar
  • fallhugtakinu og formengi og varpmengi falls
  • jöfnum og ójöfnum af fyrsta og öðru stigi.
  • margliðum og margliðudeilingu
  • ráðstöfunartekjum og kostnaði við lífsstíl
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með stæður og leysa jöfnur og ójöfnur
  • margliðudeila og þátta
  • vinna með föll og gröf
  • greina valkosti í fjármálum
  • nota vasareikni og stærðfræðiforrit við lausn verkefna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega og skiptast á skoðunum við aðra
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfæðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geta unnið með þau
  • gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna
  • átta sig á fjárhagslegum afleiðingum ákvarðanna sinna
  • beita gagnrýnni og skapandi hugsun við lausnir verkefna
  • meta hvort upplýsingar eru réttar og áreiðanlegar
  Verkefnavinna og próf