Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434109471.64

  Reglugerðir, verkferli og öryggismál
  FRVV1SR03(AV)
  1
  Framkvæmdir og vinnuvernd
  reglugerðir, skipulag og hönnun, öryggismál á byggingastað
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Í áfanganum er fjallað um bygginga- og mannvirkjagerð með áherslu á reglugerðir, verkferli og öryggismál. Nemandinn lærir um undirbúning og upphaf framkvæmda, hlutverk og ábyrgð einstakra fagstétta, skipulag og stjórnun á vinnustað, samstarf og samskipti, áætlanagerð og gæðastýringakerfi. Kennd er notkun hlífðarbúnaðar, meðferð hættulegra efna og farið yfir notkun hjálpartækja og búnaðar við mismunandi verk. Nemandinn fær kynningu á grundvallaratriðum hollustuhátta og vinnuverndar og lærir um öryggismál á vinnustað. Einnig er nemandanum gerð grein fyrir námsleiðum í bygginga- og mannvirkjagreinum á framhalds- og háskólastigi.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallaratriðum hollustuhátta og vinnuverndar og öryggismálum á vinnustað
  • algengasta hjálparbúnaði í byggingaiðnaði
  • varúðarráðstöfunum í óloknum byggingum og mannvirkjum
  • hefðbundnu byggingaferli frá hugmynd til lokaúttektar
  • grundvallaratriðum laga og reglugerða um skipulags‐ og byggingamál
  • stíl‐ og fagurfræði bygginga og mannvirkja
  • grunnatriðum gæðastjórnunar og verkskipulags
  • réttindum og skyldum iðnaðarmanna
  • námsleiðum í bygginga‐ og mannvirkjagreinum á framhalds‐ og háskólastigi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota rétta líkamsbeitingu og viðeigandi hlífðarbúnað í starfi
  • nota viðeigandi hjálparbúnað
  • leita upplýsinga í reglugerðum um skipulags– og byggingamál
  • leita upplýsinga í reglugerðum um öryggi og vinnuvernd
  • vinna eftir mismunandi verkferlum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fylgja reglum um öryggismál á vinnustað
  • vera meðvitaður um eigin ábyrgð og skyldur
  • vinna samkvæmt byggingareglugerð
  • fylgja gæðastýringu/eftirliti
  • velja sér námsleið að loknu grunnnámi
  • velja viðeigandi hjálparbúnað
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.