Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434376767.91

  Menningarlæsi
  ÍSLE2MÆ05(SB)
  82
  íslenska
  Menningarlæsi
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Í áfanganum er leitast er við að vekja áhuga nemenda á tungumálinu og gera þá meðvitaða um hvernig tungan og bókmenntirnar endurspeglast í og eru samofnar menningu okkar og sjálfsmynd. Áfanginn byggist m.a. á því að skoða það samhengi sem er á milli bókmennta og kvikmynda.
  ÍSLE2LR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu straumum og stefnum valinna íslenskra bókmennta og kvikmynda
  • bókmenntahugtökum sagnahefðarinnar
  • myndmáli og stílbrögðum ljóða og texta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa bókmenntatexta og mynda sér skoðun á þeim
  • gera grein fyrir inntaki bókmenntaverka
  • beita sjálfstæðum og skipulegum vinnubrögðum við ritsmíðar
  • rýna í menningu og mynda sér skoðun út frá kvikmyndum og bókmenntum
  • beita hugtökunum myndlæsi og menningarrýni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita bókmenntahugtökum við greiningu á bókmenntum og kvikmyndasögu
  • taka þátt í málefnalegum umræðum
  • fjalla um menningu í mismunandi miðlum, t.d. kvikmyndum
  • geta lesið í menningu þjóða út frá bókmenntum og kvikmyndum
  Notast verður við fjölbreyttar námsmatsaðferðir en í því felst m.a. að nemendur athugi ýmsa þætti efnisins, haldi fyrirlestra og taki þátt í umræðum í sambandi við þá, taki ýmis smápróf og leysi ýmiskonar verkefni. Gera má viðveru og virka þátttöku að skilyrði til að standast áfangann.