Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434377655.19

  Stærðfræði - Tölfræði og líkindareikningur
  STÆR2TL05(SB)
  123
  stærðfræði
  líkindareikningur, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Í áfanganum er lögð áhersla á að þjálfa nemendur í undirstöðuatriðum tölfræðinnar. Helstu efnisþættir eru: gagnasöfn, myndræn framsetning, miðsækni, mæling á dreifingu, umraðanir, samantektir, undirstöðuatriði líkindareiknings, tvíliðadreifing, normaldreifing, öryggismörk og fylgni. Verkefni eru unnin með aðstoð reiknitækja og eitt verkefni er unnið í samvinnu nokkurra nemenda
  STÆR2AR05 eða STÆR2AH05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • flokkun gagna og framsetningu þeirra
  • undirstöðuhugtökum úr lýsandi tölfræði
  • tölfræðilegri úrvinnslu gagna
  • talningarreglum, einföldum og samsettum
  • líkindadreifingu og fylgnihugtakinu
  • normaldreifðum gögnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með undirstöðuhugtök í lýsandi tölfræði
  • flokka gögn og vinna úr þeim
  • nota reikniforrit við tölfræðilega útreikninga
  • vinna með líkindadreifingu og fylgni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta unnið með og skilið merkingu og tengsl hugtaka í tölfræði og líkindafræði
  • vinna með tölfræðilega úrvinnslu gagna
  • setja fram og rökstyðja niðurstöður sínar með skýrum hætti
  • leysa verkefni og túlka niðurstöður
  Byggist á fjölbreyttu námsmati, m.a. heimaverkefnum, hópverkefnum, smærri verkefnum, prófum og virkni í tímum