Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434454456.77

  Vinnubrögð og tjáning
  VITA2VT05(SB)
  2
  Vinnubrögð, tjáning
  Vinnubrögð, tjáning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Í áfanganum kynnast nemendur aðferðum og vinnubrögðum sem nýtast eiga þeim í námi. Vinnubrögð við ritsmíðar, rannsóknir og heimildavinnu eru kennd og þjálfuð. Tjáning í víðum skilningi og aðferðir sem miða að því að þjálfa nemendur í gagnrýninni hugsun og miðlun hennar eru markvisst notaðar. Nemendur eru þjálfaðir í upplestri, framsögn og leikrænni tjáningu. Þá er farið er í helstu þætti námstækni.
  Nemendur skulu hafa lokið a.m.k. einni önn í framhaldsskóla
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu reglum við ritgerðasmíð, rannsóknir og heimildavinnu
  • helstu einkennum tungumálsins við flutning efnis
  • mikilvægi skipulags og tímastjórnunar í námi
  • lestrar- og glósutækni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • ganga frá heimildaritgerðum og hvers kyns texta
  • nýta sér uppbyggilega gagnrýni annarra til betrumbóta
  • tjá sig munnlega og skriflega með markvissum og skýrum hætti
  • beita aðferðum námstækni í námi sínu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa vel uppbyggðan texta og beita málinu á viðeigandi hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
  • beita blæbrigðaríku máli við flutning á ýmiss konar efni
  • taka virkan þátt í málefnalegum umræðum, tjá rökstudda afstöðu og útskýra sjónarmið
  • virða ólík sjónarmið og skoðanir annarra
  • skipuleggja nám sitt og nýta þá námstækni sem við á
  Notast verður við fjölbreyttar námsmatsaðferðir. Í því felst m.a. verkefnavinna, bæði munnleg og skrifleg, ræður og kynningar. Notast er við leiðsagnarmat og jafningjamat og þátttaka í tímum metin.