Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434459959.5

  Tölfræði, talningafræði og líkindafræði.
  STÆR2LT05
  126
  stærðfræði
  líkindareikningur, talningafræði, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um töluleg gögn og myndræna framsetningu á þeim. Farið er í undirstöðuhugtök úr lýsandi tölfræði, talningafræði, mengjafræði, líkindareikningi og einföld tölfræðileg próf. Við lausn verkefna eru notuð tölvuforrit.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirstöðuhugtökum úr lýsandi tölfræði, s.s. miðsækni, tíðni og dreifingu.
  • undirstöðuatriðum í mengjafræði og einföldum mengjareikningi
  • helstu reglum talningafræðinnar
  • tvíliðustuðlum og Pascalsþríhyrningnum
  • líkindum og líkindadreifingu ásamt einföldum reglum sem gilda í líkindareikningi.
  • fylgni.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skrá lausnir sínar skipulega
  • nota mengi og Vennmyndir til að leysa verkefni
  • leysa talningafræðileg vandamál
  • nota fjölbreytt vinnubrögð við flokkun og vinnslu tölfræðilegra gagna
  • finna fylgni og gera einfalda spá
  • nota forrit til að leysa ýmis tölfræðileg viðfangsefni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skiptast á skoðunum við aðra
  • útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • beita ólíkum aðferðum við framsetningu tölfræðilegra viðfangsefna.
  • útskýra merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • vinna með röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta.
  Verkefnavinna og próf.