Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434621697.99

  Almenn efnafræði - framhald
  EFNA2EF05
  45
  efnafræði
  efnafræði framhald
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Framhaldsáfangi í almennri efnafræði þar sem farið er í gastegundir og gaslögmálin, orku í efnahvörfum, jafnvægi í efnahvörfum, hvarfhraða og leysni salta. Efnisatriði: Fjallað verður um: • Þrýsting og algengar þrýstingseiningar, rúmmál og mælieiningar rúmmáls, algildishita, alkul, staðalþrýsting og staðalaðstæður, gasjöfnuna og gasfastann (R) • hlutþrýsting og heildarþrýsting, lögmál Daltons, prósentuhlut gastegundar, lögmál Avogadrosar og tengsl við gasjöfnuna, söfnun gasefna yfir vatni, mettunarþrýsting vökva, mólrúmmál og staðalmólrúmmál • útvermin og innvermin efnahvörf, hvarfvarma, H, virkjunarorku og orkulínurit • hvata og lata og áhrif þeirra á virkjunarorku, lögmál Hess, myndunarvarma og brennsluvarma, orku- og fasabreytingar við hitun efna, fasaskiptaorku: bræðsluvarma, gufunarvarma og þurrgufunarvarma varmamæla, eðlisvarma og orkuútreikninga • umhverf efnahvörf, hvarfhraða (myndunarhraða og klofnunarhraða) og kvikt jafnvægi, jafnvægisfastann K (í umhverfum efnahvörfum) og einingu hans, jafnvægislögmálið, stærð jafnvægisfastans og jafnvægisstöðu efnahvarfsins • einsleitt jafnvægi, misleitt jafnvægi, jafnvægi og ójafnvægi, hvarfakvótann (Q) • lögmál le Chateliers (mólstyrks-, hitastigs-, rúmmáls- og þrýstingsbreytingar) • jónefni (sölt) og sundrun þeirra í vatni, myndun salta (hlutleysingu basa og sýru, málm og sýru, torleyst salt úr tveimur auðleystum) • torleyst og auðleyst sölt, mettaða lausn, ómettaða og yfirmettaða lausn, botnfallsmyndun • leysnihvarf og leysnimargfeldi, jafnvægisfasta torleystra salta (Ksp), jónamargfeldið Q • hvarfhraði, hvarfhraðalínurit, þættir sem hafa áhrif á hvarfhraða, hvatar og latar, hvarfgangur Verkleg kennsla: • verklegar æfingar sem tengjast ofangreindu og eru um 1/3 hluti af efni áfangans
  EFNA2AE05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skilgreiningum á öllum efnisatriðum áfangans skv. upptalningu hér að framan
  • sértækum dæmum um hvert efnisatriði áfangans
  • mismunandi aðferðum við mælingar á sýnum
  • mikilvægi vísindalegra vinnubragða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta hvaða mælieiningar henta við útreikninga með gasjöfnunni og umreikna milli eininga eins og nauðsynlegt er
  • nota gasjöfnuna við útreikninga t.d. á mólafjölda, þrýstingi, rúmmáli og hita, bæði eina sér og í tengslum við stillta efnajöfnu. Ennfremur að finna ýmsar afleiddar stærðir svo sem massa og mólmassa gasefna
  • finna sameindarformúlu efnis út frá massaprósentum frumefna þess og mólmassa sameindarinnar
  • beita lögmáli Hess til að ákvarða hvarfvarma fyrir heildarhvarf sem er summa tveggja eða fleiri hvarfþrepa með þekktan hvarfvarma
  • nota stillta efnajöfnu með þekkt ?H til að finna orkubreytingu þegar ákveðið magn efnis hvarfast eða myndast í efnahvarfi
  • setja fram og nota jafnvægislögmálið m.a. til að reikna jafnvægisfasta, finna jafnvægis¬styrki efna þegar K er gefið og kanna hvort jafnvægi eða ójafnvægi ríki fyrir gefna styrki efnanna
  • beita reglu Le Chateliers til að sjá hvernig breytingar á ytri aðstæðum raska efnajafnvægi
  • reikna leysnimargfeldi salta og finna leysni salts bæði í hreinu vatni og í lausn sem inniheldur aðra jón saltsins
  • nota jónamargfeldi og leysnimargfeldi til að segja fyrir um botnfallsmyndun
  • gera massa og rúmmálsmælingar og meðhöndla glervöru, efni og áhöld við tilraunir í efnafræði með eigin öryggi og annarra í huga
  • afla heimilda, nýta gagnabanka og miðla niðurstöðum, m.a. með skýrslugerð
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna skipulega að verkefnalausnum, m.a. með hliðsjón af mikilvægi mólhugtaksins, út frá þekkingu á lausnum svipaðra verkefna, eða með því að setja upp jöfnur sem eiga við gefnar forsendur
  • notfæra sér þekkingu úr öðrum greinum við verkefnalausnir í efnafræði
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • tengja efnafræðina við daglegt líf fólks og umhverfi og sjá notagildi hennar
  • skiptast á skoðunum við vinnufélaga um mælingar og niðurstöður og ræða og útskýra hugmyndir
  • viðhafa nákvæmni og skipuleg vinnubrögð við mælingar og tilraunavinnu sem og við tölvugagnaúrvinnslu og skýrslugerð
  Verkefnavinna, kaflapróf, lokapróf, verklegar æfingar og skýrslumat