Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434627136.22

  Hreyfing og kraftar
  EÐLI2HK05
  44
  eðlisfræði
  hreyfing, kraftar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Þungamiðja áfangans er kynning á hreyfi- og kraftafræði Newtons, út frá línulegri hreyfingu, ásamt vinnu- og orkulögmálinu í tengslum við varmafræði. Þrýstings- og skriðþungahugtökin eru kynnt og hreyfifræðin útvíkkuð með athugun á hreyfingu í tveimur víddum og einfaldri hringhreyfingu. Nemendur eru þjálfaðir í vinnubrögðum raunvísinda. Þeir vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Helstu efnisatriði eru: • Hreyfilýsing í einni og tveimur víddum • Einföld hringhreyfing • Kraftar og skriðþungi • Einföld skilgreining á þrýstingi • Vökvaþrýstingur • Orka, vinna, varmi og afl • Orkuvarðveisla
  Tveir 5 FEIN stærðfræðiáfangar af öðru þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum og lögmálum eðlisfræðinnar sem talin eru upp í efnisatriðum
  • þróun vísindalegra rannsókna í eðlisfræði allt frá dögum Galileós og Newtons
  • mikilvægi línurita og jafna við lausn verkefna í eðlisfræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja fram og vinna með og töluleg gögn
  • snúa eðlisfræðijöfnum til að einangra mismunandi stærðir
  • setja eðlisfræðilegar upplýsingar fram með jöfnum
  • gera skýringarmyndir af uppsetningu tilrauna sem hann framkvæmir
  • setja eðlisfræðilegar mælingar fram í töflum og línuritum
  • vinna með ýmiss konar tæki m.a. tölvutengd við framkvæmd tilrauna
  • nota tölvuforrit við lausn verkefna og ritun skýrslna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • túlka lögmál eðlisfræðinnar með eigin orðum
  • skýra fyrir öðrum og ræða um þau eðlisfræðilegu fyrirbæri sem hann hefur kynnst
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  • vinna í hóp að mælingum og athugunum í eðlisfræði
  • nota línurit við túlkun eðlisfræðilegra mælinga
  • vinna með jöfnur og leysa verkefni sem tengjast eðlisfræðilögmálunum
  • leggja á gagnrýninn hátt mat á upplýsingar sem tengjast eðlisfræði
  • tengja þekkingu sína í eðlisfræði við daglegt líf sitt og umhverfi og sjá notagildi hennar
  Þátttaka nemenda í verklegum æfingum og umræðum um námsefnið og efni tengt því er metin. Nemendur skila skýrslum og úrvinnslu úr tilraunum. Vinnubók nemenda með verkefnum og dæmum er metin tvisvar á önn. Einnig eru skrifleg próf notuð til að meta hæfniviðmiðin.