Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434635832.39

  Almenn jarðfræði - áfangi ætlaður náttúrufræðibraut
  JARÐ2AJ05
  36
  jarðfræði
  almenn jarðfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er áhersla lögð á að kynna virkni innrænna og útrænna afla og samspil þeirra við menn og umhverfi. Leitast er við að vekja áhuga og skilning á þeim ferlum sem móta landið og skapa þær náttúrlegu aðstæður sem menn búa við. Stuðlað er að aukinni meðvitund um áhrif mannsins á náttúruna. Helstu efnisatriði eru: • Lofthjúpurinn, veður, veðurfarsbreytingar og áhrif manna • Jarðefnaeldsneyti og umhverfisáhrif • Hafið og hafstraumar • Innræn öfl, innri gerð jarðar, landrek og möttulstrókar, náttúruvá • Þjóðgarðar landsins, eldfjallalandslag og verndun þess • Eldvirkni Íslands og mismunandi gerðir eldstöðva • Jarðvarmi, uppruni, nýting og umhverfisáhrif • Bergtegundir jarðskorpunnar og hringrás bergs • Útræn öfl, grunnvatn, ár, vötn og jöklar • Vatnsaflsvirkjanir, forsendur og umhverfisáhrif
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tilteknum hugtökum og kenningum jarðfræðinnar
  • sérstöðu Íslands í jarðfræðilegu samhengi
  • mismunandi eðli helstu eldstöðva landsins
  • mismunandi landsvæðum á grundvelli staðfræði Íslands
  • nýtingu helstu orkuauðlinda landins að teknu tilliti til umhverfisáhrifa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með almenna umfjöllun um jarðfræðileg fyrirbæri til dæmis í fjölmiðlum
  • nota kort og við túlkun jarðfræðilegra gagna
  • lesa veðurupplýsingar af veðurkortum
  • teikna einfalt þversnið af innri gerð jarðar og flekamörkum
  • staðsetja flekamörk, gosbelti og möttulstrók landsins
  • útskýra hringrás bergs
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • yfirfæra bóklega þekkingu yfir á það sem sjá má í náttúrunni til dæmis í vettvangsferðum
  • þekkja og greina í sundur algengustu bergtegundir á Íslandi
  • lesa úr gögnum er varða nýtingu orkuauðlinda og umhverfisáhrif þeirra
  Verkefnavinna, kaflapróf og lokapróf.