Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434636020.16

  Jarðfræði Íslands - áfangi ætlaður náttúrufræðibraut
  JARÐ3JÍ05
  10
  jarðfræði
  jarðfræði íslands
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist dýpri skilning á jarðfræði Íslands, sérstaklega hvað varðar eldvirkni landsins, bergtegundir, jökla og jarðskorpuhreyfingar. Lagt er upp úr því að nemendur setji þekkingu sína í samhengi við eldvirkni og flekarek á heimsvísu. Þá kynnast nemendur meðhöndlun jarðskjálftagagna, greina bergtegundir og fá þjálfun í notkun jarðfræðikorta. Helstu efnisatriði eru: • Þróun hugmynda um rek jarðskorpufleka • Ísland og landrek, segultímatal • Jarðskjálftar og jarðskjálftamælingar • Steindir og greining steinda • Bergtegundir og greining þeirra • Uppruni kviku og mismunandi kvikugerðir • Eldvirkni á Íslandi • Eldstöðvakerfi • Helstu gerðir eldgosa • Jarðfræðikort og loftmyndir • Jöklar, jökulskrið og mismunandi gerðir jökla
  JARÐ2AJ05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugmyndum um þróun kenninga um rek jarðskorpufleka
  • hugmyndum um landrek á Íslandi
  • mismunandi gerðum jarðskjálftabylgja
  • mismunandi bergmyndunum
  • steindum og bergtegundum
  • mismunandi kvikugerðum
  • mismunandi gerðum eldgosa
  • helstu eldstöðvakerfum landsins
  • greiningu eldstöðvar til bergraðar
  • helstu gerðum jökla
  • einkennum framhlaupsjökla
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota gögn frá jarðskjálftamælum til að staðsetja jarðskjálfta
  • nota gögn frá jarðskjálftamælum til að reikna út stærð jarðskjálfta
  • greina bergtegundir og holufyllingar
  • teikna holufyllingabelti
  • nota segultímatal til aldursgreininga
  • nota jarðfræðikort til að greina aldur og gerð bergs
  • nota höggunarkort til að greina höggun, aldur og eldvirkni
  • nota loftmyndir til að greina jarðfræðileg fyrirbæri
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja saman mismunandi kvikugerðir, storknunarstað og bergtegundir
  • yfirfæra bóklega þekkingu yfir á það sem sjá má í náttúrunni til dæmis í vettvangsferðum
  • bera saman mismunandi eldstöðvakerfi
  • bera saman mismunandi gerðir eldgosa
  Verkefnavinna, kaflapróf og lokapróf eða símat.