Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434636619.36

  Snúningur, geislun og mannslíkaminn
  EÐLI3SG05
  48
  eðlisfræði
  geislun, mannslíkaminn, snúningur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um hreyfi- og kraftafræði raunhluta. Ný hugtök og varðveislulögmál sem tengjast snúningshreyfingu eru kynnt til sögunnar og unnið með þau. Atómlíkanið er kynnt út frá hugmyndum eðlisfræðinnar. Tvíeðli ljóssins og ljóseindakenning Einsteins. Geislavirkni og kjarnahvörf. Líffræðileg áhrif geislunar. Kjarnorka og hagnýting hennar Helstu efnisatriði eru: • Einfalt atómlíkan, línulitróf • Ljósið sem bylgja eða ögn • Ljósröfun • Röntgengeislar • Gerð atómkjarna, kjarnakraftur • Grunnatriði geislavirkni, alfa,beta og gammageislun • Helmingunartími, hrörnunarstuðull • Jónandi geislun, geislahlífar • Líffræðileg áhrif geislunar, geislaskammtar, geislaálag • Kjarnorka, samruni og sundrun • Massamiðja og kraftvægi • Færslu- og snúningsjafnvægi • Hverfitregða og snúningsorka • Regla Steiners • Lögmál um varðveislu hverfiþungans
  EÐLI2HK05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum og lögmálum sem snerta línulega- og snúningshreyfingu raunhluta
  • hugtökum og reglum um hreyfingu punktmassa og raunhluta
  • þróun hugmynda í skammtafræði og kjarneðlisfræði í upphafi 20.aldar
  • almennri lýsingu á atómi út frá eðlisfræðilegu sjónarhorni
  • grunnatriðum geislavirkni og kjarnahvarfa
  • áhrifum geislunar á umhverfi og menn og notkun hennar í læknisfræði
  • kenningu Einsteins um orkuígildi massans
  • kostum og göllum við kjarnorkuframleiðslu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja fram og vinna með flókin töluleg gögn
  • beita algebru og deildun við lausn eðlisfræðiverkefna
  • setja mæliniðurstöður fram með óvissumörkum
  • reikna út óvissu í tengslum við tilraunir
  • vinna með ýmis konar tæki m.a. tölvutengd við framkvæmd tilrauna
  • nota tölvuforrit við lausn verkefna og ritun skýrslna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita rökhugsun og vísindalegri aðferð við verkefnalausnir í eðlisfræði
  • túlka lögmál eðlisfræðinnar með eigin orðum
  • skýra fyrir öðrum munnlega og skriflega þau eðlisfræðilegu fyrirbæri sem hann hefur kynnst
  • leysa verkefni er tengjast hugtökum og lögmálum sem kynnt eru í áfanganum
  • yfirfæra þekkingu í námi sínu úr öðrum greinum t.d. stærðfræði og efnafræði
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  • vinna markvisst í hóp að undirbúningi og framkvæmd mælinga og athugana í eðlisfræði
  • tengja saman línurit og jöfnur til lausnar á eðlisfræðilegum verkefnum
  • nota bækur og rafræna upplýsingamiðla til að leita uppi, skoða og meta á gagnrýninn hátt upplýsingar sem tengjast eðlisfræði
  • tengja þekkingu í eðlisfræði við daglegt líf sitt og umhverfi og sjá notagildi hennar
  Þátttaka nemenda í verklegum æfingum og umræðum um námsefnið og efni tengt því er metin. Nemendur skila skýrslum og úrvinnslu úr tilraunum. Vinnubók nemenda með verkefnum og dæmum er metin tvisvar á önn. Nemendur skrifa ritgerð og halda fyrirlestur um tengsl afmarkaðra þátta eðlisfræðinnar við nútímatækni og daglegt líf í samfélaginu. Einnig eru skrifleg próf notuð til að meta hæfniviðmiðin.