Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434644953.99

  Tölfræði og ályktunartölfræði
  STÆR3TÁ05
  102
  stærðfræði
  tölfræði, ályktunartölfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Nemendur fá frekari kynningu á aðferðum sem notaðar eru í ályktunartölfræði. Fjallað er um þær aðferðir sem notaðar eru til að draga ályktanir um úrtak á grundvelli upplýsinga um þýði. Fjallað verður um notkun normaldreifinga, t-dreifingar, kíkvaðratprófanir og F-dreifingar. Einnig er fylgni athuguð og gerðar spár út frá fylgni.
  STÆR2LT03
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • líkindadreifingu sem líkani við útreikning líkinda
  • grunnatriðum úrtaksfræði og meginmarkgildissetningu tölfræðinnar
  • úrtaksdreifingu við framsetningu tölfræðilegra ályktana
  • hugtökum línulegrar aðhvarfsgreiningar og bestu línu gegnum gagnapunkta í sléttum fleti
  • fylgni
  • ýmsum tölfræðiprófum sem notuð eru til að draga ályktanir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota hugtökin öryggisbil, öryggismörk, skekkjumörk, öryggisstig o.s.frv.
  • setja fram tilgátu og gera á henni viðeigandi tölfræðileg próf
  • geta fundið fylgni, jöfnu bestu línu og gert spá
  • geta túlkað fylgnistuðla
  • nota ýmis tölfræðipróf t.d. t-próf, kíkvaðrat-próf og F-próf
  • geta nýtt sér tölfræðileg forrit við gagnavinnslu, prófanir og ályktanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skiptast á skoðunum við aðra
  • útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • kynna ólíkar aðferðir við framsetningu tölfræðilegra viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
  • beita skipulegum aðferðum við að lausn tölfræðilegra viðfangsefna
  Í áfanganum er próf og verkefnavinna.