Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434647333.94

  Þroskasálfræði
  SÁLF2ÞS05
  50
  sálfræði
  þroskasálfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallar um þroskaferil mannsins frá getnaði fram á fullorðinsár. Einkenni líkamsþroska, vitsmunaþroska, félagsþroska, tilfinninga- og persónuleikaþroska á ólíkum aldursstigum kynnt. Þróun greinarinnar kynnt bæði sögulega og út frá ólíkum þroskakenningum. Farið er í hin ýmsu þroskafrávik og þau skoðuð út frá líffræðilegu og sálfræðilegu sjónarhorni. Ýmis álitamál s.s. ótímabærar þunganir, vanræksla og starfslok rædd. Hin ýmsu mótunaráhrif skoðuð með sérstakri áherslu á unglingsárin. Öldrunarsálfræði kynnt.
  Sálfræði - almenn kynning SÁLF1AK05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þróun þroskasálfræðinnar sem vísindagreinar
  • helstu kenningum í þroskasálfræði
  • megineinkennum þroskaferilsins s.s. líkamsþroska, vitsmunaþroska, félagsþroska, tilfinninga- og persónuleikaþroska
  • helstu þroskafrávikum, líkamlegum og andlegum
  • helstu einkennum öldrunar og helstu viðfangsefnum öldrunarsálfræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skoða kenningar í þroskasálfræði, greina á milli þeirra og tengja þær við eigin lífsferil í fortíð nútíð og framtíð
  • leita upplýsinga og afla þekkingar á sviði þroskasálfræði í ólíkum miðlum, í viðtölum og/eða vettvangsheimsóknum
  • beita vísindalegri hugsun og vinnubrögðum
  • framfylgja helstu siðareglum sem gilda í sálfræði bæði í rannsóknum og upplýsingaöflun
  • tjá þekkingu sína í þroskasálfræði bæði í ræðu og riti
  • vinna að sjálfstæðu rannsóknarverkefni er tengist efni áfangans
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja hvernig líffræðilegir, vitsmunalegir og félagslegir þættir geta mótað atferli og þroska einstaklinga og þar með margbreytileika mannlegs samfélags ...sem er metið með... könnunarprófi
  • vinna úr rannsóknargögnum (eigin og annarra) og leggja á þau mat sem er metið með kynningum og rökræðum
  • gagnrýna og taka gagnrýni með jákvæðum og málefnalegum hætti ...sem er metið með... verkefnavinnu
  • taka þátt í rökræðum um málefni er tengjast sálfræði ...sem er metið með... rökræðum og kynningum
  Símat. Kaflapróf, framsaga, lestrardagbækur, fyrirlestrar nemenda, heimildarvinna, rökræður.