Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434709697.01

  Sjúkdómafræði 2
  SJÚK2GH05
  4
  Sjúkdómafræði
  geðraskanir, hjartasjúkdómar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum er fjallað um líkamlega og geðræna sjúkdóma og latneskt nafngiftakerfi sjúkdóma. Fjallað er um hugtök og sjúkdóma sem tengjast innkirtlakerfi, hjarta-og æðakerfi, öndunarfærum, meltingarfærum, þvag- og æxlunarkerfi. Áhættuþættir, einkenni, orsakir, afleiðingar og meðferðamöguleikar algengra sjúkdóma í fyrrnefndum líkamskerfum eru teknir til umfjöllunar. Algengum geðröskunum eru gerð skil og fjallað um forvarnir, einkenni og meðferð geðraskana. Skoðuð eru tengsl umhverfis, erfða og áhættuþátta við sjúkdómsþróun þar sem við á.
  SJÚK2MS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengum fræðilegum hugtökum sem tengjast efni áfangans
  • meingerðum, einkennum, orsökum, afleiðingum, forvörnum og meðferðarmöguleikum algengra sjúkdóma í innkirtlum, hjarta og æðakerfi, öndunarfærum, meltingarfærum, þvag- og æxlunarkerfi
  • einkennum, orsökum, forvörnum og meðferðarmöguleikum algengra geðraskana
  • tengslum sjúkdómsþróunar og truflana á samvægisferlum í líkama
  • tengslum sjúkdómsþróunar við umhverfis og áhættuþætti
  • fjölbreyttum miðlum til þess að viðhalda og þróa þekkingu sína í sjúkdómafræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota algeng fræðileg hugtök sem tengjast efni áfangans
  • bera saman einkenni, orsakir, forvarnir og meðferðarmöguleika algengra geðraskana
  • benda á tengsl sjúkdómsþróunar og truflana á samvægisferlum í líkama
  • benda á tengsl sjúkdóma við umhverfis og erfðaþætti
  • nota fjölbreytta miðla til þess að viðhalda og þróa þekkingu sína í sjúkdómafræði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra meingerð, einkenni, orsakir, afleiðingar, forvarnir og meðferðarmöguleika algengra sjúkdóma í innkirtlum, hjarta og æðakerfi, öndunarfærum, meltingarfærum, þvag- og æxlunarkerfi
  • rekja tengsl sjúkdóma og umhverfis og erfðaþátta, þar sem við á
  • miðla þekkingu um sjúkdóma í innkirtlakerfi, hjarta og æðakerfi, öndunarfærum, meltingarfærum, þvag- og æxlunarkerfi auk geðraskana á fjölbreyttan og skapandi hátt
  • bera kennsl á algeng einkenni sjúkdóma og/eða frávik frá eðlilegu ástandi
  • tengja sjúkdómseinkenni og sjúkdómsástand
  • yfirfæra og nýta þekkingu í sjúkdómafræði í starfi
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.