Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434714052.77

  Hjúkrun fullorðinna 2
  HJÚK2TV05
  4
  Hjúkrun, grunnur
  taugakerfi, verkir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Fjallað er um hjúkrun sjúklinga með bráða- og langvinna sjúkdóma sem tengjast eftirtöldum kerfum: taugakerfi, innkirtlakerfi, ónæmiskerfi og stoðkerfi. Auk þess er fjallað um smitgát, sár og sárameðferð, verki og verkjameðferð. Í áfanganum er lögð áhersla á tengingu fræðilegrar þekkingar við skipulagningu og framkvæmd hjúkrunar.
  HJÚK2HM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • áhrifum bráðs og langvinns heilsubrests á sjálfsmynd og líðan skjólstæðinga
  • mikilvægi hjúkrunarskráningar
  • hjúkrun sjúklinga með sjúkdóma í tauga-, innkirtla-, ónæmis- og stoðkerfi
  • smitgát, sárum og sárameðferð, verkjum og verkjameðferð
  • algengum sáraumbúðum og mismunandi notagildi þeirra
  • undirbúningi og eftirmeðferð vegna rannsókna og skurðaðgerða
  • smitgátarvinnubrögðum
  • verkjameðferð annarri en lyfjum
  • helstu einkennum illkynja sjúkdóma í þeim líffærakerfum sem fjallað er um í áfanganum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • sýna skjólstæðingi og aðstandendum stuðning og umhyggju
  • greina á milli mismunandi hjúkrunarþarfa langveikra, bráðveikra og mikið veikra sjúklinga
  • vinna eftir viðurkenndri hjúkrunarskráningu
  • nota viðeigandi smitgátarvinnubrögð
  • nota mismunandi sáraumbúðir
  • taka þátt í þverfaglegri vinnu í meðferð skjólstæðinga
  • nota mismunandi verkjameðferðir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í að undirbúa skjólstæðinga fyrir rannsóknir og aðgerðir
  • nýta sér hjúkrunarskráningu í starfi
  • sýna smitgát í verki
  • bregðast við breytingum á ástandi sjúklings á faglegan hátt
  • miðla upplýsingum um mismunandi verkjameðferðir
  • miðla þekkingu sinni í þverfaglegri vinnu
  • leiðbeina skjólstæðingum með athafnir daglegs lífs m.t.t. áhrifa sjúkdómsástands á sjálfsumönnun og heilsu
  • útskýra almennan og sérhæfðan undirbúning og eftirlit sjúklinga fyrir og eftir aðgerðir og rannsóknir
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.