Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434972474.87

  Lokaverkefni í hjúkrun
  HJÚK3LO03
  6
  Hjúkrun, grunnur
  lokaverkefni
  Samþykkt af skóla
  3
  3
  AV
  Í áfanganum vinna nemendur lokaverkefni sem byggir á fræðilegri þekkingu í hjúkrun og þarf viðfangsefnið að vera á 3. þrepi. Nemandinn dýpkar og þjálfar færni sína í ritun heimildaritgerða og fræðilegum vinnubrögðum sem krafist er við vinnslu og frágang slíkra ritgerða. Lögð er áhersla á notkun viðurkenndra heimilda innan heilbrigðisvísinda. Nemandinn vinnur undir verkstjórn kennara á sjálfstæðan hátt þar sem krafist er frumkvæðis, vandaðra vinnubragða, sköpunar og ábyrgðar á eigin námi. Nemandinn kynnir viðfangsefni sitt með margvíslegum hætti á málstofu.
  HJÚK3FG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tilteknu viðfangsefni sem hann hefur valið sér
  • helstu hugtökum sem tengjast gerð heimildaritgerðar
  • byggingu heimilda- og rannsóknarritgerða
  • nauðsyn þess að vanda meðferð heimilda
  • reglum um höfundarrétt og hugmyndum um ritstuld
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skrifa lokaritgerð samkvæmt viðurkenndum aðferðum
  • fylgja viðurkenndum reglum við gerð og frágang ritgerðar
  • beita gagnrýninni hugsun við úrvinnslu efnis
  • afla fjölbreyttra heimilda, t.d. skráðra heimilda úr bókum, tímaritum og af netinu eða frumheimilda, ef svo ber undir
  • koma efni á framfæri á vel uppbyggðan, skýran og greinargóðan hátt
  • lesa fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra viðfangsefna
  • gera raunhæfa verkáætlun og framfylgja henni
  • setja fram rökstudda rannsóknarspurningu eða efnisyfirlýsingu
  • tjá sig í ræðu og riti á gagnrýninn og skapandi hátt um sérhæft efni
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.