Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434973144.54

  Lyfjafræði á sjúkraliðabraut
  LYFJ2LS05(AV)
  6
  Lyfjafræði
  lyf, sjúkrastofnanir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum er farið í lyfjaskrár, ATC-flokkunarkerfi lyfja, geymslu og fyrningu lyfja, lyfjaform og ýmsar skilgreiningar sem tengjast lyfjum. Farið er í helstu lyf sem notuð eru við hjarta- og æðasjúkdómum, geðsjúkdómum, öndunarfærasjúkdómum, húðsjúkdómum, sykursýki, verkjum og svefnvandamálum. Eins er minnst á sýklalyf, meltingarfæralyf og lyf við Alzheimer sjúkdómi. Fjallað er um lyf og lyfjaflokka, verkun lyfja, aukaverkanir, milliverkanir og helmingunartíma lyfja. Farið er almennt í lyfjaskrár og notkun á þeim.
  SJÚK2GH05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • uppbyggingu sérlyfjaskrár
  • ATC-flokkunarkerfi lyfja
  • ýmsum algengum skilgreiningum sem tengjast lyfjum
  • hugtökum sem notuð eru varðandi frásog, dreifingu, umbrot og útskilnað lyfja
  • helstu lyfjaformum, kostum þeirra og göllum
  • áhrifum hjarta- og æðasjúkdómslyfja, geðlyfja, öndunarfæralyfja, húðlyfja, sykursýkislyfja, verkjalyfja og svefnlyfja
  • helstu flokkum lyfja við Alzheimer sjúkdómi og áhrifum sýkla- og meltingarfæralyfja
  • helstu auka- og milliverkunum ofangreindra lyfja
  • blóðþéttnikúrfum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita að upplýsingum um lyf á netinu
  • flokka sérlyf eftir ATC-flokkunarkerfinu
  • reikna út helmingunartíma lyfja
  • aðstoða skjólstæðinga við notkun á ýmsum lyfjaformum, þar sem við á
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • miðla algengum upplýsingum um ofangreind lyf til skjólstæðinga þar sem við á
  • átta sig á tengslum aukaverkana lyfja við verkun þeirra
  • sýna skilning á verkun ofangreindra lyfja með tilliti til verkunarmáta þeirra
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.