Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1435229312.23

  Ályktunartölfræði
  STÆR3ÁT05
  104
  stærðfræði
  Tölfræði, ályktunartölfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum fjallað um ályktandi tölfræði. Farið er í grunnatriði úrtaksfræðinnar og þeirra aðferða sem notaðar eru til að draga ályktanir um þýði á grundvelli úrtaks. Fjallað er um tilgátuprófun, s.s z-próf, t-próf, kí-kvaðratpróf og fylgnipróf. Lögð er áhersla vinnslu gagnasafna og notkun töflureikna.
  STÆR2TL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengustu líkindadreifingum
  • grunnatriðum úrtaksfræðinnar
  • fylgnihugtakinu
  • ályktunartölfræði
  • öryggisbili
  • framsetningu tilgáta og prófana á þeim
  • öflun tölfræðilegra upplýsinga
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta einfalda líkindadreifingu við útreikning líkinda
  • reikna fylgni á milli tveggja breytna
  • túlka fylgnistuðla
  • nota hugtökin öryggisbil, öryggismörk og öryggisstig
  • setja fram tilgátur og prófa þær
  • framkvæma z-próf, t-próf og kí-kvaðrat próf
  • nýta tölfræðileg forrit við vinnslu og framsetningu tölfræðilegra gagna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skipulegum vinnubrögðum á gagnrýninn hátt við lausn tölfræðilegra verkefna
  • framkvæma einfalda megindlega rannsókn
  • kynna ólíkar aðferðir við framsetningu tölfræðilegra viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • skilja og meta með gagnrýnum hætti tölfræðilegar upplýsingar í fjölmiðlum og fræðiritum
  • finna kerfisbundið aðferðir til að greina mismunandi tölulegar upplýsingar
  • vinna úr tölulegum upplýsingum með aðferðum ályktunartölfræði og útskýra niðurstöður þeirrar vinnu
  • fjalla um tölfræði almennt og ályktunartölfræðileg viðfangsefni sérstaklega
  • nýta sér tölfræðileg forrit við gagnavinnslu, prófanir og ályktanir
  Áhersla er lögð á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og samvinnuverkefni. Könnunarverkefni unnin reglulega. Skriflegt lokapróf.