Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1435580704.98

  20. öldin
  SAGA3OL05
  57
  saga
  20. öldin
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  20. öldin er til umfjöllunar. Farið er í sögulega viðburði og þróun en einnig er tæpt á sögufrægum einstaklingum og þeir settir í samhengi við samfélag sitt. Farið er í átök hópa, þau greind og sett í sögulegt samhengi. Lögð er áhersla á skilning, greiningu og tjáningu nemenda um sögulega atburði og þróun. Markmið sögukennslu og áhrif hennar eru rædd og ígrunduð. Áhersla er á fjölbreytni, bæði í vali á efnisþáttum, úrvinnslu á efni og námsmati. Færni í ritgerðasmíð og heimildavinnu er sett í forgang. Gerð er krafa um að nemendur tileinki sér vönduð vinnubrögð við heimilda- og ritgerðavinnu. Námið er þematengt og námsmat úr hverjum efnisþætti.
  SAGA2NÖ05 (SAG2B05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • völdum þáttum úr sögu 20. aldar.
  • átökum hópa og ástæður þeirra.
  • sagnfræðilegum vinnubrögðum.
  • greiningu heimilda.
  • mikilvægi vandaðrar heimildavinnu.
  • áhrifum fortíðar á nútíð.
  • mikilvægi sjálfstæðrar afstöðu til sögulegra atburða og þróunar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa ólíka sagnfræðilega texta.
  • greina stöðu ólíkra hópa.
  • meta heimildir.
  • ritgerðarsmíð.
  • vinna með heimildir.
  • frágangi heimilda.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja sjálfan sig í samhengi við söguna sem gerandi og skoðandi sem metið er með umræðum, ígrundun, kynningu og skriflegum verkefnum.
  • geta sett sig í spor og greint stöðu ólíkra hópa.
  • átta sig á samhengi orsaka og afleiðinga sem metið er með umræðu og skriflegum verkefnum.
  • taka þátt í umræðu um sagnfræðileg efni sem metið er með umræðum.
  • beita gagnrýnni hugsun markvisst sem metið er með umræðum og skriflegum verkefnum.
  Lögð er rík áhersla á mætingu og þátttöku nemenda. Skrifleg verkefni, ritgerð og kynningar. Stutt próf úr einum námsþætti. Nemendur verða metnir sem einstaklingar og hluti af hóp. Jafningjamat og sjálfsmat.