Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1435581415.13

  Ritgerðasmíð og heimildavinna 2
  SAGA3HR05
  55
  saga
  Framhald í þjálfun í ritgerðasmíð og heimildanotkun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Þessi áfangi er opinn hvað varðar sögulegt innihald. Framhald á þjálfun í ritgerðarsmíð, heimildanotkun og heimildaleit verður í brennidepli. Túlkun og tjáning á og um viðfangsefnið eru áhersluþættir.
  SAGA3OL05 (SAG3B05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim efnisþáttum sem eru til umfjöllunar.
  • sagnfræðilegum vinnubrögðum.
  • greiningu á heimildum.
  • mikilvægi vandaðrar heimildavinnu.
  • mikilvægi sjálfstæðrar afstöðu til sögulegra atburða og þróunar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa ólíka sagnfræðilega texta.
  • setja fram eigið efni og hugmyndir.
  • meta heimildir.
  • semja ritgerðir.
  • vinna með heimildir.
  • vísa til heimilda og skrá þær með viðurkenndum hætti.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja sjálfan sig í samhengi við söguna sem gerandi og skoðandi sem metið er með umræðum, ígrundun, kynningu og skriflegum verkefnum.
  • túlka og draga ályktanir af tilteknum sögulegum efnum sem metið er með prófum og verkefnum.
  • setja fram viðfangsefni sín með mismunandi aðferðum sem metið er með verkefnum, ritgerðum og kynningum.
  • setja saman heimildaverk þar sem fylgt er ströngustu kröfum um vinnubrögð sem metið er með ritgerðarvinnu.
  Lögð er rík áhersla á mætingu og þátttöku nemenda. Skrifleg verkefni, ritgerðir, kynningar og umræður. Stutt próf. Nemendur verða metnir sem einstaklingar og hluti af hóp. Jafningjamat og sjálfsmat.