Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1435586566.64

  Saga
  SAGA2FN05
  74
  saga
  Valin atriði úr sögu fornaldar, miðaldar og nýaldar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga kynnast nemendur völdum atriðum úr sögu fornaldar, miðalda og nýaldar. Áhersla er lögð á nokkur meginefni eins og sögu Miðjarðarhafsþjóða, samfélag og menningu Forn-Grikkja, Rómaveldi, upphaf kristindóms og kirkju, lénsskipulagið og mótun borgaralegs þjóðfélags meðal Evrópumanna í kjölfar landafunda og siðaskipta. Þá er saga Íslands rakin í grófum dráttum frá 9. öld til um 1750. Sérstök áhersla er lögð á þau atriði sem hafa þýðingu fyrir nútímamenningu okkar.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • völdum þáttum úr mannkynssögunni frá upphafi til nýaldar.
  • því að sjálfsmynd einstaklinga og hópa mótast af sögunni.
  • mikilvægi gagnrýnnar hugsunar.
  • tengslum fortíðar og nútíðar.
  • tegundum heimilda og helstu vinnubrögð um heimildanotkun og heimildaleit.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa einfalda sagnfræðilega texta.
  • tengja atburði líðandi stundar við söguna.
  • nota ólíkar heimildir við verkefnavinnu.
  • skrifa einfalda ritgerð um sagnfræðilegt efni.
  • vinna sjálfstætt og sem hluti af hóp.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja sjálfan sig í samhengi við söguna sem gerandi og skoðandi sem metið er með verkefnavinnu.
  • geta sett sig í spor ólíkra hópa sem metið er með verkefnavinnu og prófum.
  • átta sig á samhengi orsaka og afleiðinga sem metið er með verkefnum og prófum.
  • taka þátt í umræðu um sagnfræðileg efni.
  • beita gagnrýnni hugsun markvisst sem metið er með verkefnum og prófum.
  • læra af sögunni.
  Námsmat byggist á prófum, verkefnavinnu, ástundun og virkni nemenda.