Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1435587764.15

  Efnisheimurinn og vísindin
  NÁTT1EV05
  16
  náttúrufræði
  Efnisheimurinn og vísindin
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Fjallað er um vísindi og vísindastarf frá sjónarhóli náttúrufræðanna. Áhersla er á að auka skilning nemenda á efnisheiminum, því umhverfi sem við lifum í og hvernig náttúrvísindin gera samfélagi okkar gagn. Sjónum er beint að orkuframleiðslu manna og áhrifum sólar á ýmsa ferla í náttúrunni. Einnig er farið í grunnatriði efnafræðinnar í samhengi við það að átta sig á þeim efnum sem eru algeng í umhverfi okkar.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • vísindalegri aðferðafæði og þróun vísindakenninga.
  • aðferðafræði í vísindastarfi og táknkerfi náttúrvísindanna.
  • orkuframleiðslu manna og flæði orku um jörðina.
  • efnunum í umhverfinu og áhrifum þeirra á líf okkar.
  • þeim aðferðum sem nauðsynlegt er að tileinka sér til að ná árangri í frekara námi á sviðinu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • sækja sér upplýsingar úr textum sem tengjast vísindum og náttúru.
  • leysa verkefni sem tengjast þekkingarviðmiðunum áfangans á skipulegan og skýran hátt.
  • greina frá þekkingaratriðum áfangans á skipulegan og skýran hátt.
  • gera einfaldar tilraunir sem tengjast þekkingarmarkmiðunum.
  • fylgja leiðbeiningum við framkvæmd verklegra æfinga og framkvæma verklegar æfingar á ábyrgan og skipulegan hátt.
  • halda utan um rannsóknargögn á ábyrgan og skipulagðan hátt og vinna skipulega og skynsamlega úr þeim.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla á skýran og skipulegan hátt um efnisheiminn sem metið er með skriflegum prófum, ritunarverkefnum og vinnubók.
  • sjá samhengið milli ólíkra þátta í námsefninu, rökstyðja skoðanir/niðurstöður og draga ályktanir á gagnrýninn hátt. Þetta má meta með skriflegum prófum og ritunarverkefnum.
  • lesa sér til gagns texta, tákn, jöfnur og myndir sem tengjast náminu sem metið er með skriflegum prófum og vinnubók.
  • sýna ábyrgð, virkni, frumkvæði, sjálfstæði og skipulagningu í námi sem metið er með vinnubók, mætingu, ástundun í kennslustundum og sjálfstæðri verkefnavinnu.
  Námsmat byggir á ástundun nemenda ásamt skriflegum prófum og ritunarverkefnum.