Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1435677521.99

  Nýnemafræðsla
  NÝNE1NÝ01
  2
  Nýnemafræðsla
  Nýnemafræðsla
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  Áfanginn er ætlaður nýnemum. Nemendur læra á húsnæði skólans, tölvukerfi, bókasafn o.fl. Markmið áfangans er að vekja nemendur til vitundar um að þeir beri sjálfir ábyrgð á námi sínu. Nemendum er kennt að finna styrkleika sína og gera sér raunhæfa áætlun um námsferil og samsetningu námsins með tilliti til framtíðaráætlana í námi og starfi. Nemendur fá fræðslu um þá möguleika sem í boði eru hvað varðar námið og læra að halda utanum eigin námsferil. Nemendur læra reglur skólans og lögð er áhersla á að nemendur virði þær. Leitast er við að efla nemann sem einstakling og námsmann. Farið er yfir ábyrga hegðun í skóla, einkalífi og á netmiðlum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • utanumhaldi á eigin námsferli
  • mögulegum námsleiðum innan skólans
  • vali og samsetningu eigin náms
  • mikilvægi þess að stunda námið af samviskusemi
  • mikilvægi þess að sækja skólann af samviskusemi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja eigin námsferil
  • halda utanum eigið nám
  • gera áætlanir varðandi námið
  • bregðast við ef eitthvað fer öðru vísi í náminu en ætlað er
  • leita aðstoðar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja nám við hæfi
  • taka nýjar ákvarðanir og breyta um stefnu ef svo ber undir
  • ganga vel um eigur skólans og fara að reglum
  Námsmat er nánar tilgreint á kennsluáætlun en áfanginn er símatsáfangi.