Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1435686292.58

  Íþróttir 2
  ÍÞRÓ1AB01
  112
  íþróttir
  Almennar íþróttir B
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  Áfanginn byggist upp á alhliða hreyfingu og heilsurækt í líkamsræktarstöð þar sem nemendur stunda hreyfingu við hæfi. Áhersla er lögð á að nemendur spreyti sig á fjölbreyttum æfingum sem byggja upp þol, styrk og liðleika. Nemendur vinna sjálfstætt og útbúa eigin þjálfunaráætlun og bera ábyrgð á að fylgja henni eftir. Einnig lögð áhersla á að nemendur átti sig á mikilvægi hreyfingar á andlega, líkamlega og félagslega líðan þeirra.
  ÍÞRÓ1AA01
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Mikilvægi almennrar heilsuræktar
  • Markmiðssetningu og uppbyggingu þjálfunaráætlunar
  • Mikilvægi réttrar líkamsbeitingar
  • Mismunandi þjálfunaraðferðum til eflingar líkama og heilsu
  • mikilvægi hreyfingar á andlega, félagslega og líkamlega heilsu og vellíðan
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Stunda æfingar sem auka þol, styrk og liðleika
  • Stunda þjálfun og hreyfingu sem hefur áhrif á jákvæða upplifun og viðhorf til líkams- og heilsuræktar
  • Nýta sér undirstöðuatriði líkamsbeitingar í sinni þjálfun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Velja líkamsrækt við hæfi
  • Leysa af hendi verkefni sem snúa að skipulagi eigin þjálfunar
  • Styrkja jákvæða sjálfsmynd og hugarfar með þátttöku í almennri líkams- og heilsurækt
  • Glíma við fjölbreytt verkefni sem snúa að alhliða hreyfingu, líkams- og heilsuræktar.
  Áfanginn er verklegur. Nemendur þurfa að vinna sjálfstætt en geta fengið mikla leiðsögn óski þeir eftir því. Lögð er áhersla á að nemendur mæti jafnt og þétt yfir alla önnina og byggist námsmat á því. Áfanginn er próflaus.