Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1435700187.64

  Lokaverkefni
  LOVE3LV05
  3
  Lokaverkefni
  Lokaverkefni
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn er unninn á síðustu námsönn og er markmiðið að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum og efla með þeim gagnrýna hugsun og ályktunarhæfni. Nemandi velur sér viðfangsefni tengt þeirri braut sem hann hefur valið sér og skipuleggur í samráði við kennara sem leiðbeinir honum í gegnum verkefnið. Áhersla er lögð á sjálfstæð og skapandi vinnubrögð. Nemandi kynnir sér efnið til hlítar og gerir því skil í lokaverkefni sem getur verið í formi heimildaritgerðar, rannsóknarskýrslu, tölvuleikjar, myndbands, bókagerðar, heimasíðu eða annars sem nemandi og kennari koma sér saman um. Miðað er við að nemendur vinni verkefnið sem einstaklings- eða sem paraverkefni sem gefur aukna möguleika á þverfaglegu samstarfi. Í lok annar kynna nemendur verkefni sín í málstofu. Lokaverkefnið er góður undirbúningur fyrir háskólanám þar sem það þjálfar nemendur m.a. í öflun og meðferð heimilda, að meta fræðileg gögn sem tengjast viðfangsefninu, að koma þekkingu sinni á efninu fram á skýran hátt og að skrifa læsilegan texta.
  Að nemandi hafi lokið 165 einingum til stúdentsprófs.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu reglum um heimildanotkun og skráningu í samræmi við APA kerfið
  • helstu rannsóknaraðferðum við vinnslu verkefnisins
  • helstu aðferðum við úrvinnslu og mat heimilda
  • helstu aðferðum við framsetningu efnis
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja verkefnið með ábyrgum og sjálfstæðum hætti
  • sýna frumkvæði og skapandi nálgun
  • afla sér fjölbreytta og fræðilegra heimilda um efnið
  • beita viðurkenndum reglum um meðferð og úrvinnslu heimilda
  • tjá sig á skýran, ábyrgan og gagnrýninn hátt um eigið verkefni
  • taka þátt í samvinnu ef við á
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja fram niðurstöður sínar á aðgengilegan og skýran hátt, t.d. í heimildaritgerð, rannsóknarskýrslu, tölvuleik, myndbandi, bókagerð, heimasíðu eða með öðrum hætti þar sem gerð er grein fyrir undirbúningi, framkvæmd, úrvinnslu og niðurstöðum verkefnisins
  • greina, tjá sig og meta eigin verkefni og annara af þekkingu, víðsýni og virðingu
  • sýna frumkvæði og skapandi hugsun
  • takast á við ný og krefjandi verkefni
  Leiðsagnarmat, sjálfsmat og jafningjamat. Til grundvallar matinu er m.a. dagbók nemanda þar sem verkáætlun er sett fram, sjálfstæði í vinnubrögðum, efnistök, málfar og stíll, meðferð heimilda, frágangur verkefnis og kynning á lokaafurð í málstofu.