Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1435759355.11

  Fylki og línuleg bestun
  STÆR3FB05
  111
  stærðfræði
  Fylki og línuleg bestun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Kynning á línulegri algebru og fylkjareikningi. Fjallað er um jöfnur og ójöfnur með tveimur breytum. Jöfnur sem leysa má með reiknitækjum. Ójöfnuhneppi og fylki. Gauss-Jordan lausnaraðferð. Fylkjareikningur.
  STÆR2HK05_14
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu aðgerðum fylkjareiknings s.s samlagningu og margföldun
  • Gauss Jordan eyðingu
  • Cramers reglu við lausn jöfnuhneppa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • finna ákveður
  • finna andhverfur 2x2 og 3x3 fylkja
  • leysa jöfnuhneppi með nokkrum aðferðum
  • leysa ójöfnuhneppi og nýta það við lausn ir hagnýtra verkefna
  • leysa hagnýt verkefni með fylkjareikningi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra helstu sannanir sem koma fyrir í námsefni hans
  • fella stærðfræðileg viðfangsefni inn í þá þekkingu og leikni sem hann býr yfir
  • teikna skýringarmyndir til að glöggva sig á vandamálum sem fyrir liggja
  • nýta stærðfræðileg líkön til að fást við aðrar fræðigreinar
  • skilja og taka þátt í að hanna stærðfræðileg líkön sem sniðin eru að ákveðnum viðfangsefnum
  • skilja að það sé ekki sjálfsagt að verkefni hafi lausnir, hvorki einföld jafna né stór viðfangsefni
  Lögð er áhersla á að hafa námsmat sem fjölbreyttast og það útfært þannig að það nái til sem flestra námsþátta. Leitast er við að nemendur komi sjálfir að matinu, s.s. með sjálfsmati og jafningjamati og að kennarar noti að stórum hluta leiðsagnarmat. Nánari útfærsla námsmats kemur fram í kennsluáætlun.