Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1435928006.94

  Íþróttir
  ÍÞRÓ1HL02(FB)
  118
  íþróttir
  almenn heilsu- og líkamsrækt
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  FB
  Áfanginn er verklegur með markvissri fræðslu um líkams- og heilsurækt. Nemandinn spreytir sig á fjölbreyttum aðferðum þol-, styrktar- og liðleikaþjálfunar. Lögð er áhersla á að hann finni hreyfingu við sitt hæfi út frá getu og áhuga. Markviss fræðsla um forvarnagildi líkams- og heilsuræktar og hvatning til heilbrigðari lífshátta. Nemandi lærir að beita sér rétt við æfingar.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • forsendum og áhrifum þjálfunar á líkama og heilsu
  • að reglubundin líkamsrækt er grunnur að góðri líkamshreysti
  • mikilvægi upphitunar, úthalds-, styrktar- og liðleikaþjálfunar
  • leiðum til að nýta líkams- og heilsurækt í daglegum athöfnum
  • æfingum sem bæta líkamsstöðu og hvernig beita á líkamanum rétt
  • fjölbreytilegum aðferðum til heilsuræktar
  • mikilvægi andlegrar, félagslegrar og líkamlegrar vellíðunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • auka úthald sitt, styrk og liðleika með fjölbreyttum aðferðum sem henta
  • stunda æfingar og hreyfingu sem stuðla að bættri líkamsbeitingu
  • stunda þjálfun og hreyfingu sem hefur áhrif á jákvæða upplifun og viðhorf til líkams- og heilsuræktar
  • beita samvinnu sem stuðlar að tillitssemi og hvatningu
  • nýta sér undirstöðuatriði líkamsbeitingar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • styrkja jákvæða sjálfsmynd með þátttöku í almennri heilsurækt, leikjum og útiveru sem metið er með virkni, hugarfari og mætingu nemandans
  • gera sér grein fyrir gildi samvinnu í leik og keppni sem metið er með samskiptahæfni nemanda
  • sýna öðrum virðingu við leik, nám og störf sem metið er með hegðun og framkomu nemanda
  • glíma við fjölbreytt verkefni sem snúa að alhliða hreyfingu, líkams- og heilsurækt
  • leysa af hendi verkefni, æfingar og leiki sem viðhalda líkamshreysti sem metið er með þol- og styrktarprófi
  • nýta sér möguleika í að flétta reglubundna hreyfingu í daglegt líf og starf sem metið er með spurningalistum
  • nýta sér möguleika til heilsuræktar í nánasta umhverfi og úti í náttúrunni sem metið er með markmiðssetningu, dagbókarskrifum og sjálfsprófi
  Byggist á virkni og mætingu nemandans. Einnig frammistöðu í tímum og sjálfstæði í vinnubrögðum.