Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1438874141.06

  ÖRSK1ÖR2
  ÖRSK1ÖR02
  4
  Öryggismál og skyndihjáp
  Öryggismál og skyndihjálp
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Í áfanganum er fjallað um öryggismál og aðbúnað á vinnustöðum. Nemendur þurfa að kunna grunnatriði skyndihjálpar svo sem fyrstu viðbrögð við áföllum og slysum. Nemendur fá þjálfun í hvað beri að gera þegar þeir koma að slysum eða þegar óhöpp verða. Hér er átt við atriði eins og hvert á að hringja, hvernig á að tryggja vettvang og hvaða kröfur eru gerðar til þess er fyrstur kemur á vettvang. Nemandi kynnist öryggisþáttum vinnustaða eins og neyðarútgöngum, viðbrögðum við bruna og öðrum þáttum er tengjast öryggsmálum í matvælagreinum. Einnig er fjallað um grunnþætti er varða atvinnusjúkdóma.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lögum og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og vinnuöryggi á vinnustöðum
  • skipulagi brunavarna á vinnustöðum og kröfum um öryggismál
  • vinnuslysum og helstu orsökum þeirra
  • hvað þarf að hafa í huga varðandi tilkyningu vinnuslysa
  • meðferð hættulegra efna
  • mismunandi gerðum slökkvitækja og notkun þeirra
  • miklvægi réttar líkamsbeitingar og helstu atvinnusjúkdómum í matvælagreinum
  • öryggiskröfum sem gerðar eru til tækja, véla og annars búnaðar sem notaður er við dagleg störf í matvælagreinum og eftirlitsskyldu með þeim
  • fjórum skrefum skyndihjálparkeðjunnar sem eru að; tryggja öryggi á vettvangi, meta ástand slasaðra eða sjúkra, sækja hjálp og veita skyndihjálp
  • helstu áverkaeinkennum og réttum viðbrögðum við þeim
  • helstu einkennum bráðra veikinda og réttum viðbrögðum við þeim
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • bregðast við slysum á vinnustað
  • umgangast og beita öryggisbúnaði og tækjum
  • umgangast hættuleg efni
  • umgangast vélar og tæki af öryggi
  • leita upplýsinga í lögum og reglum um öryggi, aðbúnað og hollustuhætti á vinnustað
  • sýna rétt viðbrögð við slysum
  • meta ástand sjúkra og slasaðra
  • veita skyndihjálp við slys og bráð veikindi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • bregðast rétt við hvers kyns utanaðkomandi hættum
  • átta sig á réttindum og skyldum starfsmanna á vinnustað
  • fyrirbyggja óhöpp og slys á vinnustað
  • beita slökkvitækjum rétt
  • geta veitt sálræna skyndihjálp
  • geta veitt endurlífgun og kunna á sjálfvirk stuðtæki í neyðartilfellum
  • geta lagt sjúkling í læsta hliðarlegu og tryggt þannig öryggi hans
  • geta bundið um sár og flutt sjúkling til við yfirvofandi hættu