Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1441297064.35

  Almenn hönnun: Hönnun, nýsköpun og frumkvöðlamennt
  HÖNN3NF05(FB)
  7
  hönnun
  Frá hönnun til markaðssetningar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  FB
  Í áfanganum fá nemendur innsýn í hvernig markaðsfræði fjallar um leiðina frá hugmynd að vöru. Lögð er áhersla á að nemendur kynnist fjölbreytileika hönnunar og markaðslögmálum greinarinnar við atvinnulífið í formi nýsköpunar, vöruþróunar, menningar, lista og stílsögu. Vinna nemendur með frjálsan hugbúnað sem henta við hugmyndavinnu og hönnun. Fjallað verður um ýmsa grunnþætti varðandi hráefnis- og vöruþekkingu og lög og reglugerðir. Mikilvægt er að nemendur átti sig á hlutverki þekkingar í hönnun og nýsköpun. Nemendum verði ljós gagnsemi hönnunar ásamt fjölbreyttum starfsvettvangi í samfélaginu, geti skilgreint markaði og markhópa, fái innsýn í viðskiptaáætlun, s.s. hlutverk, stefnu, markmið, sölumál, samkeppni, greiðsluáætlun með það að markmiði að setja upp pop-up verslun. Fái leiðbeiningu um hvernig og hvar hægt er að sækja um styrki til ákveðinna verkefna. Farnar eru vettvangsferðir í tengslum við námsefnið. Nemendur halda dagbók, útbúa viðskiptaáætlun sem hópaverkefni og kynna hver fyrir öðrum. Að endingu er sett upp sýning eða sölubás.
  UPPT2UT05 — Upplýsingatækni og tölvunotkun
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugmynda-, skipulags og hönnunarvinnu í tölvu og fríum forritum sem eru á markaðnum
  • hlutverki hönnunar- og markaðsgreina í tengslum við atvinnulíf, þróun og nýsköpun
  • fyrirtækjum, menntunarmöguleikum, stofnunum, lögum og reglugerðum, réttindum og skyldum sem heyra undir hönnunar- og markaðsgreinar
  • mikilvægi starfskynninga og því að fylgjast með framleiðanda í atvinnulífinu
  • framleiðslu- og markaðsferli á vöru eða þjónustu
  • hvernig hugmynd er breytt í söluvöru og hvernig framleiðsla og sala tengist kröfum og réttindum neytenda
  • hönnunarlögum, hönnunarvernd og einkaleyfum
  • tengslum greinarinnar við menningu og listir
  • starfs- og markaðsfærni greinarinnar í formi nýsköpunar, vöruþróunar og markaðssetningar
  • gagnsemi hönnunar í umhverfi okkar og samtímanum
  • gerð styrkumsókna og hvaða leiðir eru í boði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina þarfir, tækifæri og möguleika við hönnun og framleiðslu á hlut í tengslum við vettvangs- og vinnustaðaheimsóknir í atvinnulífinu
  • tengja námið við framhaldsnám eða þátttöku í atvinnulífi
  • nýta þekkingu og reynslu úr atvinnulífinu og bera saman við eigin reynsluheim
  • greina hvað hefur áhrif á neysluvenjur, breyttar þarfir, tækniframfarir og nýjungar
  • greina sambandið milli hugmyndar, hráefnis, tækni, aðferða og niðurstaðna
  • skynja hvernig hönnun, framleiðsla og markaðssetning helst í hendur
  • greina það ferli sem fyrirtæki þurfa að fara í gegnum til þess að koma vöru/þjónustu í sölu
  • greina hvernig verki er skipt upp í verkþætti, verkaskiptingu og framleiðsluferli með gerð áætlana og styrkumsókna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér upplýsingatækni og frjálsan hugbúnað við hönnun, hugmynda- og verkefnavinnu á skapandi hátt
  • greina þarfir, tækifæri og möguleika við hönnun og framleiðslu á nytjahlut
  • geta tengt námið við framhaldsnám eða með þátttöku við atvinnulífið
  • greina samband milli hugmyndar, hráefnis, tækni, aðferða og niðurstaðna
  • greina það ferli sem fyrirtæki þurfa að fara í gegnum til þess að koma vöru og þjónustu í sölu með þátttöku í söluviðburðum
  • hafa innsýn í skipulagningu og viðburði á sviði hönnunar
  • geta borið saman og gagnrýnt hönnun í samtímanum í umræðum og rituðu máli.
  • geta gert vandaða umsókn og skýrslu og kynnt hana viðeigandi aðilum
  • getað endurskapað eigin atvinnu eða skapað eigin tækifæri
  Símat, jafningjamat, dagbók, vinnumappa, skýrsla, lokaverkefni.