Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1445343654.69

  Kennsla og leiðsögn
  KEOL4MA07
  1
  Kennsla og leiðsögn
  Kennsla og leiðsögn
  Samþykkt af skóla
  4
  7
  Nemendur þekki námskröfur og uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein sinni og viti hvernig skóli og iðnfyrirtæki þurfa að vinna saman að menntun einstaklingsins. Nemandi í iðnmeistaranámi kynnist lögum, reglugerðum og námskröfum og uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein sinni. Hann þekkir réttindi og skyldur iðnmeistara og iðnnema á náms- eða starfsþjálfunarsamningi. Hann getur skipulagt þjálfun og greint færnikröfur starfa í iðngrein sinni sem og valið viðeigandi aðferðir við leiðsögn. Hann lærir að meta námsþarfir iðnnema með hliðsjón af aðalnámskrá og getur gert heilsdtæða þjálfunaráætlun. Hann viti hvernig meistari geti búið iðnnema æskileg skilyrði til náms og þroska í námi sínu og kunni aðferðir til að miðla þekkingu og annast handleiðslu í samræmi við námsþarfir nemendans og námskröfur iðngreinarinnar. Hann hefur með þjálfun og leiðsögn annarra starfsmanna en iðnnema að gera er tengjast hans fagsviði. Hann lærir að nota hvatningu og endurgjöf í starfi og greinir einstaklingsmun iðnnema og annarra starfsmanna.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • kennslu, kennslufræði og þekki nokkrar helstu hugmyndir (fræðimanna) á námskenningum og hvernig nám fer fram.
  • lögum og reglugerðum um samninga iðnnema við meistara og þekkir reglur um gerð náms- og starfsþjálfunarsamninga og er fær um að gera slíka samninga.
  • skipulagi náms til sveinsprófs í eigin iðngrein og kunna skil á markmiðum, innihaldi, uppbyggingu og samspili náms í skóla og náms eða þjálfunar hjá iðnmeistara eða iðnfyrirtæki.
  • þjálfunaráætlun nemenda og vera fær um að gera slíka áætlun fyrir nemendur. Hann hefur einnig skilning á hvern hátt mannleg samskipti, sjálfsmynd, áhugi og hvatning hafa áhrif á nám og námsárangur.
  • námskrá/námsferilsbók í iðngrein sinni og geti skipulagt nám nemenda út frá þeim kröfum sem gerðar eru í þessum gögnum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • kenna, þjálfa og leiðbeina nemendum í iðngrein sinni. Hann þarf einnig að leiðbeina öðrum starfsmönnum sem starfa á hans starfssviði.
  • meta þarfir hvers iðnnema fyrir sig og gera heildstæða náms- og þjálfunaráætlun sem hæfir einstaklingnum hverju sinni.
  • velja kennsluaðferðir sem viðgangast í faggreininni og nota sem fjölbreyttastar aðferðir við kennslu og þjálfun í fagi sínu hverju sinni
  • nota hvatningarþætti við störf/þjálfun og kennslu. Skilji hvernig mismunandi tjáskipti, orðalag, tóntegund og hátterni leiðbeinandans geta haft áhrif á sjálftraust/sjálfmynd og líðan nemandans með beinum og óbeinum hætti í námi hans.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sjá um kennslu og þjálfun iðnnema í iðngrein sinni eftir þeim faglegu kröfum og viðmiðum sem iðngreinin gerir kröfur um hverju sinni. Einnig að sjá um þjálfun og kennslu annarra starfsmann er undir hann heyra.
  • skipuleggja nám nemandans heilsætt. Þ.e. þann tíma sem áætlað er að nemandi sé annars vegar í vinnustaðahluta námsins og hins vegar í skólahlutanum. Einnig að fylla út ferilmöppu nemandans jöfnum höndum á meðan á náminu stendur.
  • leggja mat árangur nemenda í náminu og vera meðvitaður og tilbúinn að leiðbeina frekar um ákveðna þætti er þörf er á til þess að tryggt verði að nemandinn nái að tileinka sér mismunadi verkþætti sem iðngreinin gerir kröfur um.