Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1445877387.62

  Enska vísindanna
  ENSK3NV05
  111
  enska
  vísindaenska
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Námið miðar að því að nemendur auki færni sína í enskri tungu og bæti bæði vísindaorðaforða og almennan orðaforða svo og málskilning. Nemendur eru þjálfaðir í ritun með ýmsum verkefnum sem tengjast raun- og hugvísindum. Einnig eru nemendur þjálfaðir í töluðu máli, bæði með umræðum og formlegum fyrirlestrum.
  10 einingar á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • enskum orðaforða og hugtökum sem tengjast vísindum
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
  • mismunandi málsniði enskrar tungu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til gagns fræðilegar greinar um efni tengd vísindum
  • skilja talað mál sem fjallar um vísindi, til dæmis fyrirlestra
  • að taka virkan þátt í samræðum um vísindaleg málefni
  • tjá sig munnlega, bæði formlega og óformlega, um efni sem tengjast vísindum sem hann hefur kynnt sér og undirbúið
  • skrifa ýmiss konar texta sem tengist vísindum, meðal annars útdrætti, skýrslur og rannsóknarritgerðir
  • beita málinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á og mætir hæfniviðmiðum þrepsins
  • þýða texta sem fjalla um vísindaleg efni
  • skrifa útdrætti úr vísindagreinum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna sem fjalla um vísindaleg efni
  • tileinka sér efni ritaðs texta sem tengist vísindum og nýta á mismunandi hátt
  • taka þátt í umræðum og færa rök fyrir máli sínu um vísindaleg málefni
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt um málefni sem tengjast vísindum
  • skrifa texta um efni sem tengist vísindum og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við
  • nýta sér upplýsingatækni til fróðleiks og rannsókna
  • geta lagt gagnrýnið mat á texta, nýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýninn hátt
  • beita gagnrýnni hugsun
  • sýna þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum, umfjöllun og verkum
  Námsmat er í formi leiðsagnar- og símats