Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1447501104.15

  Listasaga
  LIST2FM05
  6
  listasaga
  Frá Forn-Grikkjum til upphafs módernisma
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í fyrri hluta áfangans kynnast nemendur völdum tímabilum í myndlistarsögunni, allt frá list Forn-Grikkja til upphafs módernismans á síðari hluta 19. aldar. Í síðari hlutanum er rakin samfelld saga módernismans í myndlist á Vesturlöndum fram til um 1970 auk þess sem fjallað er um helstu fulltrúa íslenskrar myndlistar á þessu tímabili. Í lokin kynnast nemendur helstu stefnum og straumum í samtímamyndlist. Kennslan byggir á fyrirlestrum, heimildamyndum, heimaverkefnum og hópverkefnum sem nemendur kynna og ræða í kennslustundum.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu stefnum og straumum valinna tímabila í myndlistar- og hönnunarsögu Vesturlanda frá tímum Forn-Grikkja til upphafs módernismans.
  • samfelldri sögu myndlistar og hönnunar á Vesturlöndum frá upphafi módernismans til um 1970.
  • helstu stefnum og straumum í alþjóðlegri myndlist samtímans.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita sér upplýsinga á myndlistarsögunni með lestri bóka og notkun upplýsingaveitna.
  • greina á milli ólíkra stíla, efnistaka og innihalds myndlistar á þeim tíma sem um er fjallað.
  • greina höfundareinkenni þeirra myndlistarmanna sem um er fjallað.
  • vinna með öðrum nemendum að greiningu myndverka og miðla henni munnlega, skriflega og sjónrænt.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina myndverk út frá myndbyggingu, formum, litanotkun, inntaki, stíl og efnistökum. Námsmat: verkefnamat, leiðsagnarmat.
  • tengja þróun í myndlist við aðrar listgreinar og samfélagslegar og hugmyndafræðilegar hræringar á hverjum tíma. Námsmat: verkefnamat, leiðsagnarmat.
  • miðla þekkingu sinni á myndlist og hönnun munnlega, skriflega og sjónrænt með greiningarhugtökum listsagnfræði. Námsmat: frammistöðumat, verkefnamat.
  Verkefnavinna, frammistöðumat, hópvinna, sjálfsmat, jafningjamat og símat (ástundun, þátttaka og framfarir).