Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1447503601.88

  Þýska 4
  ÞÝSK2SV05
  30
  þýska
  Auknar kröfur um sjálfstæð vinnubrögð
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Auknar kröfur eru gerðar um sjálfstæð vinnubrögð. Lokið er við að fara yfir grunnatriði málfræðinnar ásamt áframhaldandi kynningu á menningu og þjóð. Áfram er unnið með jákvætt viðhorf til námsins og að hafa trú á eigin getu.
  ÞÝSK1OM05 (ÞÝS1C05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða í samræmi við viðfangsefni áfangans.
  • flóknari þáttum málkerfisins.
  • notkun tungumálsins, bæði munnlegri og skriflegri.
  • ýmsum þáttum samfélags, menningu og siðum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja málið þegar talað er á eðlilegum hraða og með mismunandi hreim um almenn málefni og greina aðalatriði í hljóð- og myndefni.
  • nota markmálið í samskiptum í kennslustundum og um efni áfangans.
  • lesa mismunandi gerðir texta og nota mismunandi lestrar- og úrvinnsluaðferðir.
  • segja frá undirbúnu efni á skýran hátt og nota nú einnig liðnar tíðir, flóknari setningagerð og sérhæfðari og ríkulegri orðaforða en áður.
  • semja meðallangan samfelldan texta, s.s. samantekt um eða túlkun á kvikmyndum, smásögum, ljóðum eða textum um afmörkuð málefni þar sem eigin ályktanir og skoðanir á efninu koma fram.
  • afla sér hagnýtra upplýsinga með hjálp upplýsingatækni, orðabóka og annars sem að gagni má koma við sjálfstæða verkefnavinnu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja allvel daglegt mál án þess að efnið hafi verið undirbúið sérstaklega sem metið er með hlustunaræfingum og -prófum.
  • skilja megininntak talaðs máls um flóknara efni sem er kunnuglegt eða sem hefur verið undirbúið sem metið er með hlustunaræfingum og -prófum.
  • tileinka sér texta, sem hlustað er á, er lesinn eða er í myndefni, átta sig á samhengi, viðhorfum og meginefni og geta tjáð sig um efnið á markmálinu sem metið er með samtölum og munnlegu prófi.
  • tjá sig við ýmsar aðstæður í almennum samskiptum, geta brugðist við óvæntum spurningum og athugasemdum og leyst úr málum sem metið er með samtalsprófi og munnlegu prófi.
  • fjalla á nokkuð ítarlegan hátt, munnlega og skriflega, um efni sem hann hefur kynnt sér, draga ályktanir, tjá eigin skoðanir og bera saman við persónulega reynslu og nota til þess ríkulegri orðaforða og fjölbreyttari setningagerð en áður sem metið er með ýmsum samtalsæfingum, skrifum í ferilbók og munnlegu og skriflegu prófi.
  Hæfni nemenda er metin með hlustunarprófum, prófum í lesskilningi, ritunarprófum og munnlegum prófum.