Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1448366449.44

  Stofnun og þróun fyrirtækja
  STFY4SF08
  1
  Stofnun fyrirtækja
  Stofnun og þróun fyrirtækja
  Samþykkt af skóla
  4
  8
  Iðnmeistaranemi, sem hefur nám í þessum áfanga, kynnist hvað þarf til að stofna fyrirtæki, bæði fjárhagslegum og tæknilegum atriðum. Hann kynnist lögum og reglugerðum um stofnun fyrirtækja, er tengjast matvælagreinum sérstaklega. Hann kynnist nærumhverfi og fjærumhverfi fyrirtækja, sem og innviðum fyrirtækjanna sjálfra. Lögð er áhersla á að nemandinn fáist við helstu starfsþætti fyrirtækja, ss markmið, starfsmannahald, skipulag, fjármál, bókhald og markaðsmál. Fjallað verður um sprotafyrirtæki og frumkvöðlafyrirtæki og þjónustuhugtak viðskipta og sölumennska kynnt. Nemendur læra að gera markaðsáætlanir.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • öllum þeim atriðum, lagalegum og fjárhagslegum, sem uppfylla skal við stofnun fyrirtækis almennt. Einni er lögð er sérstök áhersla á fyrirtæki í matvælagreinum.
  • tækjum og tólum stjórnenda við rekstur fyrirtækja svo sem markmiðasetningu, eftirliti, áætlanagerð og tölvubókhaldi.
  • umhverfi fyrirtækja og áhrifum þess á fyrirtæki, ss áhrif aðila vinnumarkaðar, efnahagsbandalaga og aðgerðum annarra ríkja á starfsemi hér heima. Einnig áhrif fjármálastofnana, löggjafans, birgja og hagsmunahópa á starfsemi fyrirtækja.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja fyrirtæki í matvælagreinum út frá þeim kröfum sem gerðar eru til slíkra fyrirtækja hverju sinni.
  • greina á milli mismunandi réttarforma fyrirtækja með hag fyrirtækisins að leiðarljósi.
  • setja fyrirtæki markmið, gera áætlanir til að ná markmiðum og síðan framkvæma eftirlit með viðkomandi áætlunum.
  • sjá um að færa tölvubókhald matvælafyrirtækis eftir þeim kröfum sem gerðar eru og af kunnáttusemi.
  • meta markaðsaðstæður og sé fær um að gera markaðsáætlun fyrir fyrirtæki sitt.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • stofna fyrirtæki í hvers konar atvinnurekstri.
  • skipuleggja fyrirtæki frá grunni og lesa helstu kennitölur úr tölvubókhaldi.
  • greina starfsgrundvöll og rekstrargrundvöll fyrirtækis.
  • markaðssetja vöru/fyrirtæki.
  • greina mikilvægi fyrirtækis /vöru fyrir hag eigenda/starfsmanna/þjóðfélagsins með gott viðskiptasiðferði að leiðarljósi.