Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1448367124.6

  Rekstur og fjármál
  REFJ4RE05
  2
  Rekstur og fjármál
  Rekstur og fjármál
  Samþykkt af skóla
  4
  5
  Fjallað er um grundvallaratriði bókhalds, dagbókarfærslur og yfirfærslu yfir í reikningsjöfnuð (rekstrarreikninga og efnahagsreikninga og eigið fé). Bókhaldsjafnan og helstu reikningar kynntir. Nemendur dýpka skilning sinn á bóhaldshringrás og þjálfast í að hefja bókhald og loka því samkvæmt reglum tvíhliða bókhalds. Bókhald fært í tölvukerfi eftir fylgiskjölum með bókhaldslyklum. Farið er yfir kröfur sem gerðar eru til tölvubókhaldskerfa og varðveislu gagna og fylgiskjala sem notuð eru við slíkt bókhald. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á hvernig fjárhagsbókhald sækir upplýsingar í birgðabókhald, viðskiptamannabókhald, sölubókhald og launabókhald (farið í helstu atriði við útreikning launa og launatengdra gjalda). Fjallað um uppgjör virðisaukaskatts og uppgjörsfærslur, afstemmingar og leiðréttingafærslur. Kynntir eru möguleikar á ýtarlegri skýrslugerð ásamt túlkun og greiningu upplýsinga.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • debit og kredit færslum í dagbók, bókhaldsjöfnunni, efnahagsreikningum og rekstrarreikningum í reikningsjöfnuði.
  • þekki flokkun merkingu og varðveislu fylgiskjala.
  • geti sett upp og skipulagt bókhaldslykla.
  • skilja tengsl fjárhagsbókhalds við önnur kerfi.
  • skilja mikilvægi afstemmingar við uppgjör.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • færa dagbók og gera reikningsjöfnuð.
  • geti skráð, bókað og bakfært fylgiskjöl í mismunandi kerfum.
  • geti stofnað og eytt t.d. vörunúmerum, birgjum og viðskiptamönnum.
  • útbúið launaseðla með tilhlýðilegum útreikningum á launum (þ.m.t. launatengd gjöld).
  • geti útbúið skilaskýrslur (t.d. virðisaukaskýrslur).
  • geti gert upp tiltekin reikningstímabil.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýtt sér niðurstöður dagbókar og reikningsjöfnuðar til að leggja mat á rekstur fyrirtækis.
  • geti nýtt upplýsingakerfi til markvissrar upplýsingaöflunar og skýrslugerðar.
  • geti túlkað upplýsingar.
  • dregið ályktanir um stöðu reksturs út frá skýrslum úr bókhaldskerfum.
  • greinir upplýsingar úr bókhaldskerfum (stöðu viðskiptamanna).
  • draga saman upplýsingar til uppgjörs hjá endurskoðenda.