Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1450697223.69

  Rekstrarhagfræði
  HAGF2RH05(SB)
  7
  hagfræði
  Rekstrarhagfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Kennslan er byggð á fyrirlestrum, umræðum og dæmatímum. Lögð er áhersla á útreikning dæma og túlkun niðurstöðu þeirra, gerð grafa og greiningu þeirra. Einnig að nemendur tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð og færni til að setja fram eigin niðurstöður á læsilegan hátt. Lögð er áhersla á að nemendur fylgist með eigin námsframvindu og beri ábyrgð á henni. Í áfanganum er farið í grunnatriði rekstrarhagfræðinnar og nemendur læra um hugtök eins og teygni, birgðastýringu, framleiðslu, kostnað, mismunandi markaðsform, verðaðgreiningu o.s.frv. Lögð er áhersla á að nemendur læri um mikilvægi skilvirkni í framleiðslu og rekstri fyrirtækja ásamt því að setja niðurstöður sínar skýrt fram.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hlutverki líkanasmíði í hagfræði
  • teygnihugtakinu almennt og helstu tegundum teygni
  • framleiðslu og afkastalögmálinu
  • kostnaðargreiningu og mismunandi kostnaðarhugtökum
  • mismunandi markaðsformum: einokun, fákeppni, einkasölusamkeppni, verðleiðsögn, fullkomin samkeppni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fást við teygniútreikninga og túlkun þeirra
  • reikna dæmi tengd framleiðsluútreikningum og birgðahaldi
  • reikna 0-punkta, lágmarksverð til skamms- og langs tíma fyrir stöðvun/lokun fyritækis
  • reikna hagkvæmasta verð og magn miðað við mismunandi markaðsform, markaðsaðstæður og kostnaðarskipan
  • reikna og sýna fram á hvernig auka má hagnað fyrirtækis með verðaðgreiningu
  • nota diffrun, þegar við á, við lausn hámörkunar- og lágmörkunarvandamála
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina á hvaða markaði tiltekið fyrirtæki starfar og geti metið þau markaðsöfl, leikreglur og samkeppni sem skýra verðstefnu og hegðun þess á markaði
  • túlka og greina, á gagnrýninn hátt, niðurstöður rekstrarhagfræðilegra útreikninga
  • meta hvenær fyrirtæki á að beita verðaðgreiningu og hvað býr að baki verðstefnunni
  • nota stærðfræði og upplýsingatækni við lausn hagfræðilegra viðfangsefna
  • taka þátt í hópavinnu við úrlausn rekstrarhagfræðilegra vandamála á gagnrýninn og jákvæðan hátt
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.