Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1452725669.66

  Út um allan heim
  KYNJ3ÚT05
  7
  kynjafræði
  Út um allan heim
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum áfanga er fjallað um stöðu kynjanna víðsvegar um heiminn í nútíð og fortíð. Atriði sem geta verið tekin til umfjöllunar eru: völd og virðing kynjanna í ýmsum löndum, hlutverk kynjanna í stríði/átökum, fæðingarorlof, menntun kynja, konur í áhrifastöðum, mansal, samkynhneigð, jafnréttisbarátta og kynin á vinnumarkaði. Lögð er áhersla á umræður og lýðræðislega nálgun í kennslunni. Nemendur eru hvattir til að taka mikinn þátt og hafa áhrif á efnisþætti áfangans. Áfanginn byggir á virkni og þátttöku nemenda þar sem reynir sjálfstæð vinnubrögð jafnt í öflun efnis og miðlun þess.
  KYNJ3KY05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • birtingarmyndum kynjaskekkju frá alþjóðlegu sjónarhorni
  • kynjakerfi í mismunandi samfélögum
  • stöðu kynjanna í nútíð og fortíð
  • sögu kynjabaráttu
  • helstu persónum og hópum sem koma við sögu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta jafnrétti útfrá menningarlegum gildum samfélagsins
  • rýna í menningu og áttað sig á stöðu kynjanna eins og hún birtist þar
  • afla sér heimilda á viðurkenndan hátt
  • nýta fræðilegt efni jafnt á íslensku sem erlendum tungumálum
  • nota fræðilegar heimildir á sjálfstæðan hátt
  • nýta viðurkenndar heimildir til að miðla efni á fjölbreyttan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja menningu samfélagsins, gildi og verðmæti við eigið líf
  • ígrunda viðhorf sín
  • setja sig í spor annarra
  • dýpka skilning á samfélaginu sem hann býr í
  • setja fram fræðilegt verkefni byggt á sjálfstæðri heimildarvinnu
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.