Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1452774919.23

  Umhverfisráð
  UMHV3RÁ05
  7
  umhverfisfræði
  Umhverfisráð
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum skoða nemendur stöðu umhverfismála í skólanum og taka þátt í að bæta hana. Mikil áhersla er lögð á að nemendur sýni frumkvæði og þjálfist í lýðræðislegum vinnubrögðum. Efnisáherslur í áfanganum verða breytilegar frá einni önn til annarrar og verður megináherslan alltaf á ákveðin þemu sem t.d. gætu verið samgöngur, orka, lýðheilsa, loftslagsbreytingar, neysla og hnattrænt jafnrétti.
  UMHV2UN05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtakinu „sjálfbærni“
  • í hverju verkefnið „Skólar á grænni grein“ felst
  • hver staða umhverfismála er innan skólans
  • ýmsum hugtökum sem tengjast þema áfangans hverju sinni
  • hver staða afmarkaðra umhverfismála er utan skólans, svo sem í nærsamfélaginu, á landsvísu eða á heimsvísu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita sér upplýsinga um umhverfismál, bæði á íslensku og ensku
  • að nýta upplýsingar tengdar umhverfismálum til að draga ályktanir
  • meta stöðu umhverfismála í skólanum
  • setja fram hugmyndir um viðfangsefni tengd umhverfismálum, innan skóla og utan, sem vert væri að vinna að úrbótum á
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka á gagnrýninn hátt þátt í umræðum um umhverfismál
  • vinna í hóp við að útfæra eigin hugmyndir og annarra
  • skoða umhverfismál í samhengi við sjálfbæra þróun
  • fræða nemendur og starfsfólk skólans um afmarkað efni tengt umhverfismálum
  • að taka þátt í að standa að viðburðum sem tengjast umhverfismálum
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.